SMS lån

Her kan du finne all nødvendig informasjon om sms lån

Hva er sms lån?

Et sms lån er en type lån som er mulig å søke om og ta opp svært raskt, med en mobiltelefon, et mobiltelefonabonnement og kommunikasjon med kredittforetaket via sms. Det dreier seg som oftest om et lavt beløp, og formålet med lånet kan være uforutsette utgifter, selv om det ikke trenger å være klart definert.

Det er selvfølgelig ikke nødvendig å bruke en telefon til å søke om sms lån, det er også fullt mulig å søke ved hjelp av en PC eller et nettbrett, og da brukes fortrinnsmessig nettsiden til banken eller kredittforetaket til søknaden, fremfor rene meldinger via sms.

sms lånDet finnes en mengde alternative betegnelser på sms lån, for eksempel raskt lån, smålån og mobillån. Også innenfor kategorien sms lån finnes det en rekke ulike former for lån, sånn som sms lån uten kredittsjekk, sms lån på dagen og sms lån norge.

En typisk søknad om et sms lån foregår ved at kunden sender noen opplysninger til et spesialnummer, ofte et firesifret telefonnummer. Opplysningene inkluderer gjerne ønsket lånebeløp og et kodeord. Snart etter kommer en bekreftelse fra banken eller låneinstutsjonen, også på sms. Det dreier seg oftest bare om noen få minutter fra søknaden sendes inn, til bekreftelsen kommer. Neste steg er at kunden selv bekrefter det ønskede lånebeløpet. Deretter blir det ønskede beløpet knyttet til et kortnummer, og så blir pengene utbetalt rimelig raskt til kundens konto.

Selv om sms lån er nært beslektet med mikrokreditt, altså lave beløp som lånes ut med kort nedbetalingstid, var fenomenet sms lån lenge å regne som et utpreget nordisk fenomen. Den første aktøren kom på markedet i Sverige i 2006, og de to første årene var det nesten utelukkende i Sverige og i Finland sms lån forekom. I 2010 kom også sms lån norge, og danske aktører på banen med sms lån, før aktører i Storbritannia og store deler av EU snart etter fulgte opp.

Hos nyndighetene har ikke sms lån vært særlig populære. Begrunnelsen til myndighetene for motforestillinger, er et ønske om at ingen skal kunne ta opp lån de ikke klarer å betjene, og at bankene bør være sikret å få tilbake pengene de låner ut.

Forbrukerombudet har kritisert slike lån, med uttrykt frykt for at unge mennesker skal bruke pengene til formål som ikke er særlig gjennomtenkte. For å motarbeide dette mulige problemet har aktørene selv satt aldersgrensene opp på slike lån, fra utgangspunktet som ligger i loven om myndighet på 18 år. Det er nå vanlig at den som skal låne penger i et sms lån må være minst 20 år for å kunne få et slikt lån, ofte er aldersgrensen helt oppe i 25 år.

Som et ytterligere tiltak har aktørene i markedsføringen lagt vekt på at de anbefaler kundene å ikke låne mer enn de trenger. Uansett gjennomføres endringer i reglene for markedsføring av denne typen lån i 2017, for å sikre at ingen låner mer enn de har råd til å betale tilbake.

Hvordan ta opp et sms lån?

Det er slett ikke vanskelig å søke om et sms lån. De opplysningene som er nødvendig å gi, er kort og godt et navn, et personnummer og et telefonnummer. Enkelte banker og foretak ber om noen ytterligere opplysninger, dette kan dreie seg om en e-postadresse, samt spesifisering av boforhold og ansettelsesforhold.

Før søknaden er alle kunder anbefalt å tenke nøye gjennom lånebeløpet de ønsker å søke om. Her gjelder det å ikke be om så lite at det blir nødvendig å skaffe ytterligere kreditt innen kort tid, samtidig som man heller ikke bør søke om mer penger enn nødvendig. Det kan også være greit å planlegge hvor mye penger som er mulig å betale tilbake hver måned, altså ta stilling til hvor lang nedbetalingstid som er ønskelig. Mange kredittforetak tilbyr en lånekalkulator på sine nettsider, noe som kan gi god støtte i fasen med å planlegge.

De fleste mindre sms lån har imidlertid så kort nedbetalingstid at det ikke er nødvendig med noen grundig planlegging. Et lån på 3000 kroner med 30 dagers nedbetaling eller et lån på 10 000 kroner med 3 måneders nedbetalingstid er langt enklere å planlegge enn et lån på 150 000 kroner med 36 måneders nedbetaling. Det er viktig å være klar over at en forlenging av nedbetalingstiden etter at lånet er innvilget, nødvendigvis vil medføre høyere renter og / eller andre økte kostnader. Et nyttig råd er å alltid ta høyde ved oppsett av budsjett eller planlegging av personlig økonomi, for uforutsette utgifter.

Kort fortalt, slik søker du om et sms lån: Let deg frem til et lån med betingelser som samsvarer godt med deg og din situasjon, søk ved å fylle ut et skjema eller ved å sende inn en sms, bekreft lånebeløpet, og vent noen minutter på at pengene skal ankomme kontoen din.

Fordeler og ulemper ved sms lån

sms lån norgeForbrukerombudet i Norge har argumentert grundig for ulempene ved sms lån. Ombudet har også gjort flere forsøk på å hindre etableringen og utbredelsen av sms lån, foreløpig uten særlig stor suksess. Søknadsprosessen er så enkel og foregår så raskt, påpeker ombudet, at det er mulig å skaffe penger raskt. Ombudet mener at dette senker terskelen for å låne penger, og gjør det enklere å fatte ugjennomtenkte beslutninger om å låne penger.

Forbrukerombudet har også flere ganger påpekt at markedsføringen retter seg mot unge mennesker, som har liten erfaring med «medaljens bakside» ved opptak av lån og som har vanskeligheter med å ta ansvar for egen økonomi. Som nevnt har blant annet disse argumentene medført regelendringer i 2017. De spesifikke regelendringene går an å lese for hvem som helst i regjeringens «Forskrift om markedsføring av kreditt», publisert 4. april 2017. Blant annet heter det i paragraf 5 a) at det ikke skal fremheves hvor raskt kreditten kan disponeres. Loven bekrefter også at det blir ulovlig å markedsføre kredittavtaler ved hjelp av dørsalg.

Fordelene ved sms lån finnes med basis i de samme argumentene som Forbrukerombudet benytter seg av, dersom man antar at mennesker har evne til å ta ansvar for egen økonomi. I en situasjon der behovet for penger er akutt, kan et sms lån uten tvil bedre situasjonen. Selv om pengene kommer raskt og rentene som oftest er høyere enn for eksempel ved et boliglån eller et studielån, er det selvfølgelig en god del måter det lar seg gjøre å investere penger på, som gir en gevinst som mer enn oppveier kostnadene ved et sms lån. Rentene behøver heller ikke være avskrekkende. I mange tilfeller er det dyrere å benytte et kredittkort, kontantkreditt eller andre typer av kreditt, enn det er å ta opp et sms lån.

Når det gjelder fordeler ved små lån til noen som trenger penger akutt, går det an å vise til Grameen Bank i Bangladesh, som midt på 1970-tallet etablerte en forretning med samme modell og mønster som dagens foretak som tilbyr sms lån. Denne mikrokreditten kom bevisst i bruk for å gi fattige mennesker kapital nok til å etablere sin egen virksomhet, som en slags utviklingshjelp for å hjelpe mennesker ut av fattigdommen og samtidig stimulere den nasjonale økonomien. Lånene besto av lave beløp, og nedbetalingstiden var kort. For Bangladesh viste ordningen seg raskt å hjelpe mange mennesker ut av fattigdom. Denne idéen ble faktisk så vellykket at grunnlegeren, Muhammad Yunus, vant Nobels Fredspris i 2006. Hva ville skjedd hvis alle Yunus lånte penger til viste seg ute av stand til å ta ansvar for egen økonomi?

Hvordan skiller sms lån seg fra andre typer lån?

Tanken bak sms lån er at søknaden skal være enkel og gå raskt, og pengene skal utbetales raskt. Dette er også den store forskjellen mellom sms lån og andre typer lån, særlig de mest tradisjonelle lånene. Hvis du oppsøker en tradisjonell bank for å søke om boliglån, følger gjerne flere timelange møter med rådgivere i banken, og en omstendelig og tidkrevende prosess med å hente inn dokumentasjon. Pantedokumenter kan kreves for å få på plass sikkerheten bak lånet, ofte er det også påkrevd å få etablert en kausjonist. På toppen av det hele følger gjerne en ventetid på behandlingen av søknaden som kan strekke seg over mange dager, i noen tilfeller uker.

Det er sjelden spesifikke krav til sikkerhet som pant i fast eiendom eller krav om kausjonist ved sms lån. Dette betyr at banken tar større risiko enn ved tradisjonelle lån, men til gjengjeld er lånebeløpet ved sms lån såpass lave at risikoen uansett ikke kan betraktes som særlig høy.

De aller fleste lån innebærer en kredittsjekk. For sms lån norge er det hos noen aktører mulig å ta opp et sms lån uten kredittsjekk. For den som sliter med betalingsanmerkninger eller andre forhold som svekker kredittverdigheten er det en klar fordel å slippe kredittsjekken. At det er mulig å få sms lån på dagen og uten kredittsjekk er klare faktorer som gjør at sms lån skiller seg betraktelig fra de aller fleste typer av lån innefor dagens lånemarked.