Låne penger

Noen råd til den som trenger å låne penger kortsiktig

Hva innebærer det å låne penger kortsiktig?

En type lån som har vært vanlig utenfor Norges grenser i mange år, er «payday loans». Det handler rett og slett om å låne penger frem til neste lønningsdag, noe som setter forholdsvis klare rammer for lånet. Et slikt lån skal altså ikke overstige beløpet på lønningen som kommer, og skal betales tilbake så snart lønningen er på plass. Det handler altså om smålån av en varighet antatt å være under en måned, der sikkerheten i seg selv er den forventede fremtidige lønningen.

låne pengerDet er lett å forstå at enkelte måneder kan være tyngre enn andre, slik lønnssystemet i Norge er lagt opp. Desember-lønningen kommer tidlig, det er mange fristelser og krav i denne måneden som gjør at lønningen kan bli praktisk talt brukt opp før jul. Da kan det bli lenge å vente til lønningen for januar kommer inn på konto, og et lån til lønningsdag kan være praktisk. På grunn av alle fridagene kommer også mai-lønningen ofte tidlig, og det kan være fristende å ta opp et lån i påvente av lønningen i juni, som for mange også innebærer feriepenger og mulighet for å betjene et lite ekstra lån. Andre måneder kan det være individuelle grunner til at det blir lenge å vente på lønningen, noe som også gjør det attraktivt å låne penger kortsiktig.

Det tilsvarende å låne penger til lønningsdag her til lands betegnes ofte som smålån, kredittlån eller mikrolån norge. For den som er i en stabil arbeidssituasjon i Norge, er det kanskje mer naturlig å oppsøke sjefen og spørre om et forskudd på lønna eller feriepenger på forskudd, fremfor å søke en bank eller annen type kreditor om et lån, med all den dokumentasjon på arbeidsforhold og ofte høye kostnader som følger med.

Likevel kan det for mange ofte oppstå situasjoner med et behov om å låne penger av mindre beløp til et kortsiktig fomål, der det kanskje kan være vanskelig å spørre sjefen eller lønningsansvarlig på jobben om disse pengene.

Å låne penger kortsiktig innebærer som oftest en rask behandling av søknaden, og en rask utbetaling av pengene. Noen ganger kommer pengene samme dag som søknaden leveres inn, noen ganger kommer pengene den påfølgende dagen, forutsatt at lånet innvilges. For smålån og mikrolån norge er pengene forventet å betales tilbake så snart som mulig. Slike lån har sjelden gunstige rentevilkår, så det er en fordel særlig for kunden, men også for den som låner ut penger, at lånet innfries raskt.

Er det mulig å få søke om et smålån på internett?

Det er helt normalt å søke om et smålån via internett, faktisk er det en god del aktører som krever tilgang til internett for å kunne motta søknader om smålån. Det finnes mange aktører som tilbyr gode og mindre gode vilkår for slike lån, så det er alltid en god idé å surfe litt rundt på aktuelle nettsider før man bestemmer seg for hvor det kan være fornuftig å søke.

En god del aktører har også et kobbel med andre banker og finansierinsselskaper på laget, og da vil søknaden til kunden videresendes til flere aktører samtidig. Dette er gjort for å kunne tilby valgfrihet til kunden, og for at utbetalingsprosessen skal kunne foregå så raskt som mulig, ettersom det da vil bli mulig å betale ut fra samme bank som kunden har, eventuelt en bank som garantert ikke bruker dager på å overføre pengene. Kunden vil høyst sannsynlig i slike tilfeller motta flere tilbud om lån på en enkelt, nettbasert søknad. Tilbudene kan ha forskjeller i totale kostnader, nedbetalingstid, renter og andre vilkår. Ved aksept av det tilbudet som passer best, vil de øvrige tilbudene bli trukket tilbake.

Alle typer av kortsiktige lånetilbud, om det gjelder kredittlån, smålån eller mikrolån norge, kan søkes om på internett. Smålån regnes gjerne som alle lån under 100 000 kroner der formålet med lånet er mer eller mindre udefinert. Det er klart en fordel å forholde seg til en søknad via internett dersom formålet med lånet kommer av noe som det kan være vanskelig å diskutere personlig med en rådgiver i banken.

Behovet for å låne penger på kort sikt dukker gjerne opp i forbindelse med uforutsette omstendigheter, særlig for den som møter på korte betalingsfrister eller en utgift som det på annen måte haster å få dekket. Det kan dreie seg om nødvendige husholdningsartikler som er ødelagt og trenger erstatning, og ikke er dekket av garantien. Behovet kan komme som en følge av spesielt gode tilbud på møbler eller annet interiør, tilbud som ikke varer frem til neste lønningsdag. Smålån, kredittlån eller mikrolån norge krever sjelden noen form for sikkerhet, med andre ord er det ikke nødvendig å stille pant i eiendom eller eiendeler.

Hvilke steg må du følge for å kunne få et mikrolån?

smålånVed en søknad om mikrolån norge er det visse felles krav som alle banker stiller, men også selvfølgelig individuelle krav fra bank til bank. Et krav alle stiller, er at kunden har en minimumsalder. Ofte er denne alderen fastsatt til et sted mellom 20 og 25 år. Et absolutt minimumskrav her er 18 år, kunden må med andre ord være myndig. Noen kredittselskaper godtar kunder ned til 18 år, men oppgir selv at det er enklere å få et lån innvilget dersom alderen er over 25 år.

Norske aktører stiller krav til at kunden må være norsk statsborger, eller må ha bodd i Norge i et visst antall år, vanligvis i tre år eller mer. Et annet felles krav er at kunden må ha en bankkonto, som lånet skal settes inn på. En søknad på internett krever også tilgang til en elektronisk metode for identifikasjon, en metode som også kan brukes for å skrive under lånepapirer.

Når det gjelder bankens individuelle krav, handler det ofte om hvilken situasjon kunden er i økonomisk. Dette kan gå både på inntekt og utgifter, særlig de utgiftene som handler om eventuelle andre lån er interessante for banken. For banker som foretar en kredittsjekk før de tilbyr lån, er det helt klart vanskelig å bli godtatt som lånekunde dersom det ligger en betalingsnamerkning i registeret, eller dersom det finnes andre faktorer som negativt påvirker kundens kredittverdighet.

Før en søknad sendes inn er det anbefalt å samle inn den dokumentasjonen som kan være nødvendig. For kortsiktige lån er det viktigste å kunne påvise en forventet fremtidig inntekt, noe som innebærer å vise frem arbeidskontrakt, lønnsslipper som ikke er for gamle, eventuelt saldoutskrift som viser nylige utbetalinger av lønninger. I noen tilfeller kreves kopi av selvangivelse. Bankens sikkerhet ved slike lån ligger i kundens fremtidige inntekt, så hvis denne dokumentasjonen er god, og bankens kredittsjekk ikke viser store irregulariteter, er sjansen for å få aksept for et lån svært høye.

Når du har samlet dokumentasjonen, er det bare å begynne letingen etter den aktøren med det lånetilbudet som passer deg best. Etter å ha søkt på det du ønsker deg, kommer svaret raskt, ofte i løpet av minutter. Husk at hvis du søker på et nettsted som samarbeider med flere ulike aktører, kan tilbudene dukke opp etterhvert. Det er sjelden den aktøren som svarer først, som har det beste tilbudet å gi deg. Du er derfor anbefalt å avvente situasjonen etter at det første tilbudet dukker opp, i tilfelle mer gunstige tilbud vil dukke opp litt senere.

Et fenomen som gjerne dukker opp hvis en enkelt søknad resulterer i lånetilbud fra flere aktører, er at tilbud som ligger utenfor kundens rammer dukker opp. Hvis kunden har bedt om et tilbud på 50 000 kroner, er det kanskje en aktør som tilbyr 40 000 kroner, en annen tilbyr 60 000 kroner, begge med gode rentevilkår, og så dukker det opp et tredje tilbud på 50 000 kroner, med dårligere rente. Det er liten vits i å låne 40 000 kroner, hvis det krever at du må ta opp et ekstra lån til det formålet du trenger penger til, men kanskje du klarer deg med et lån på 40 000 kroner? Å låne mer enn man trenger med et smålån er ikke anbefalt, med mindre du er sikker på at du vil kunne benytte de ekstra 10 000 til noe virkelig fornuftig, og ikke bare ender med å sløse dem bort. Kanskje er det mest fornuftige i dette eksempelet å takke ja til tilbudet om 50 000 kroner, selv om rentevilkårene er dårligere.

Hvor mye kan du låne med denne typen lån?

Det er store variasjoner i lånebeløpene som tilbys ved smålån, kredittlån, mirkolån norge og andre typer kortisktige lån. Generelt går det an å si at smålån ligger i terrenget mellom 1000 og 100 000 kroner, mikrolån norge ligger et sted mellom 5000 og 500 000 kroner, mens kredittlån har omfang helt fra 1000 kroner, til 500 000 kroner.

Husk at det er enklere å få et positivt svar på en lånesøknad, jo lavere lånebeløpet er. Ikke lån mer penger enn du trenger. Viktigst av alt: ikke lån mer penger enn du klarer å betale tilbake.