Lån uten sikkerhet

Vil du vite mer om lån uten sikkerhet?

Hva betyr sikkerhet innen lånemarkedet?

Sikkerhet i forbindelse med lån av penger betyr at den som skal ta opp lånet stiller en form for sikkerhet i tilfelle lånet skulle bli stående uoppgjort. Ved opptak av et lån kan det stilles sikkerhet i håndpant, underpant, kausjon, bankgaranti eller forsikring. Vi skal her gå litt nærmere inn på hva disse begrepene betyr.

lån uten sikkerhetHåndpant betyr rett og slett verdipapirer.

Underpant er pantebrev på for eksempel fast eiendom, bil eller annen form for løsøre, som har blitt tinglyst.

En kausjon innebærer at en eller flere personer går inn som kausjonister, for å garantere for at lånet blir innfridd. Dersom lånet blir stående uoppgjort kan det være aktuelt at en kausjonist må innfri lånet.

En bankgaranti er, som navnet antyder, at en bank går inn og garanterer for at lånet blir tilbakebetalt.

Forsikring ved opptak av lån er aktuelt hos noen forsikringsselskaper, og er en garanti om at lånet blir innfridd selv om låntageren skulle bli invalid eller dø før lånet er oppgjort.

Hvorfor er lån uten sikkerhet bedre enn lån med sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet betyr at låntageren står fritt til å bruke pengene som vedkommende ønsker. Prisen for denne friheten er gjerne at det er en noe høyere kostnad ved å for eksempel ta opp et lån på dagen uten sikkerhet, enn det er ved å ta opp et sikret, tradisjonelt lån.

De fleste lån uten sikkerhet befinner seg i kategorien forbrukslån uten sikkerhet, men det går også an å for eksempel betrakte et studielån som et lån uten sikkerhet. Mange av lånene innen dette segmentet er dyre, selv om det er fullt mulig å finne et billig lån uten sikkerhet. Slike lån har stor grad av variasjon innen lånebeløp, nedbetalingstid, og øvrige vilkår.

Det er to store fordeler med å skaffe seg et lån uten sikkerhet. Den største er nok at det ikke finnes noen risiko for at banken eller utlåneren skal finne på å selge eiendeler som blir brukt som sikkerhet, noe som alltids utgjør en potensiell fare for kunden ved opptak av et sikret lån. Den andre fordelen er at formålet med lånet ikke er nødvendig å opplyse til banken før lånet innvilges. Dette gir en grad av frihet for kunden, samtidig som det pålegger kunden å ta ansvar for egen økonomi.

Forbrukslån uten sikkerhet kan som nevnt ha stor variasjon i lånebeløpet, helt fra 5000 kroner til 350 000 kroner. Noen långivere er mer villig til å akeptere søknader om slike lån hvis lånebeløpet er lavt, men dette er ingen regel.

Siden forbruksån uten sikkerhet gir større grad av frihet, er det opp til kunden selv å stå for planlegging av pengebruken. Her er det anbefalt å gå grundig gjennom alle eventualiteter, å sette opp et skikkelig budsjett, og sørge for at pengene blir investert eller benyttet slik de er ment å benyttes. Med stor frihet følger også stort ansvar, og selv om lånet er usikret vil manglende nedbetaling kunne gi alvorlige konsekvenser.

I hvilke situasjoner bør du vurdere å ta opp et usikret lån?

forbrukslån uten sikkerhetBehovet for et usikret lån kan dukke opp i nær sagt enhver situasjon. Hvis en ferie er nødvendig å gjøre opp, reparasjoner eller restaureringsarbeid på egen eiendom trengs, hvis det er nødvendig å skyte inn egenkapital ved kjøp av bolig eller annen type eiendom, eller en mulighet for å investere penger som kan gi god avkasting viser seg.

Et typisk lån uten sikkerhet har imidlertid ofte utgangspunkt i en situasjon som kan være vanskelig å ta opp som formål i banken. Det kan være personlige vanskeligheter, eller vanskeligheter noen som står deg nær er innblandet i. Hvis du har en eller flere inkassosaker kan det være aktuelt å søke om et lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning, noe som må bemerkes kan være forholdsvis kostbare hva gjelder renter og gebyrer. Hvis du har en mengde smålån eller krav kan det likevel gi gevinst å samle alt til et stort lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning. Sammenlignet med å betale 10 ulike termingebyrer eller 5 forsinkelsesgebyr hver måned, vil et enkelt lån uten sikkerhet vanligvis være mye gunstigere.

Det kan heldigvis være mange situasjoner som ikke er spesielt problematiske, der et lån uten sikkerhet fremstår som hensiktsmessig. En situasjon de fleste har opplevd er at kontoen er i ferd med å bli overtrukket, selv om det er noen dager eller uker til neste lønning. Selv om kostnaden ved å overtrekke kontoen en periode ikke er særlig avskrekkende, kan overtrukket konto faktisk gi uheldige konsekvenser på lang sikt. Mange banker registrerer dette som negativt, det kan få banken til å regne sjansen for mislighold som større, og kan få kunden til å falle ned i risikoklasse. I verste fall kan en slik hendelse føre til avslag på søknad om et boliglån en gang i fremtiden. Da vil et lite lån uten sikkerhet for å dekke opp kontounderskuddet virke positivt.

Hvordan er lånevilkårene ved lån uten sikkerhet?

Det finnes både dårlige og overkommelige vilkår ved lån uten sikkerhet. Det er viktig å skaffe seg oversikt over markedet og vurdere så mange ulike lånetilbydere som mulig, før man bestemmer seg for hvor man bør levere inn en søknad.

Jobben med å skaffe seg oversikt over markedet kan forenkles ved å benytte en finansagent eller en lånformidler. Et råd du sannsynligvis vil få av disse, er å søke hos flere ulike aktører samtidig, slik at du kan slå til på et så billig lån uten sikkerhet som mulig.

Selv om det er enklere å skaffe et lite lån uten sikkerhet enn et stort, kan det være at de større lånene gir bedre lånevilkår enn de mindre. En søknad om lån uten sikkerhet er generelt svært enkel å fylle ut og sende inn, siden man kan se bort fra pant og kausjon. Det enkleste er å bruke internett, og med muligheter for å legetimere seg med elektronisk signatur vil hele prosessen gå raskere enn tradisjonelle lånesøknader.