Lån uten kredittsjekk

Fordelene med lån uten kredittsjekk

Hva er lån uten kredittsjekk?

lån uten kredittsjekkEt av de vanligste kriteriene for å kunne motta et ordinært lån, er at banken gjennomfører en kredittsjekk for å forsikre seg om at kunden har en god kredittverdighet. Banker og andre typer finansieringsselskaper som tilbyr lån uten kredittsjekk, sms lån uten kredittsjekk, smålån uten kredittsjekk eller lån på dagen uten kredittsjekk, er generelt sett villige til å ta større risiko ved å låne ut penger. Kunder som kan vise til en god kreditthistorie regnes som mer sikre betalere, selv om det ikke er noen automatisk sammenheng mellom fortid og nåtid når det gjelder økonomi.

En kredittsjekk foretas vanligvis av en institusjon som vurderer å låne ut penger til noen, men kan også skje i forbindelse med en søknad om å få et kredittkort eller å etablere en konto. I slike tilfeller sender institusjonen en forespørsel om en kredittvurdering hos et selskap som opererer med slike vurderinger. I Norge er det tre selskap som foretar kredittvurderinger av private personer: Evry, Experian og Bisnode. Selskapene foretar en analyse av statistisk informasjon og produserer en score av personen det gjelder, med vekt på nyere kreditthistorie. Scoren som produseres er ment å vise hvor stor risiko det er å tilby kreditt til en person eller en bedrift.

Det finnes en god del andre former for sikkerhet enn kredittsjekk, for eksempel pant i fast eiendom. Noen av de som ønsker et lån kan ha lav kredittverdighet på grunn av for eksempel lav alder, mange adresseendringer eller en belastende betalingsanmerkning, selv om de har høy inntekt. I slike tilfeller er det naturlig å søke om et lån uten kredittsjekk, og dokumentere sin betalingsdyktighet ved å levere inn arbeidskontrakt, selvangivelse og / eller lønnsslipper.

På hvilken måte er lån uten kredittsjekk bedre enn andre typer lån?

Lån uten kredittsjekk har blitt stadig mer populært i Norge de siste årene. Forklaringen kan være at systemet med kredittsjekk belønner de som er godt voksne og har en gammeldags økonomi, som tar liten risiko og har lav villje til bevegelse. Dette er ikke alltid i samsvar med den nye, globale økonomien som kjennetegner unge mennesker, der både evnen til å bevege seg innen flere segmenter samtidig er høyere, og viljen til å ta risiko for å tjene gode gevinster ved investeringer er større.

For noen som har hatt problemer med å betale for seg i fortiden, men nå er å regne som sikre og trygge betalere, kommer ikke dette nødvendigvis frem i kredittsjekken, der kreditthistorien er en betydelig faktor. Mange tradisjonelle og konservative banker vil ikke ta sjansen på å innvilge et lån på dagen uten kredittsjekk, selv om kunden kan påvise en høy inntekt og en stabil situasjon. Store deler av inntjeningen for disse bankene ligger i å belaste de kundene de har hatt i lang tid med stadig høyere og flere gebyrer og avgifter. Kundene til disse bankene kjennetegnes ved at de tror det er viktigere å ha lang ansiennitet i sin bank enn å benytte seg av banker med rimelige gebyrer og lave priser.

Noe ikke alle er klar over som må regnes som et paradoks, er at det å foreta en kredittsjekk i seg selv kan svekke kredittverdigheten. Den som søker 20 banker om et lån som innebærer en kredittsjekk over en periode på en måned, vil altså få dårligere og dårligere kreditthistorie gjennom denne måneden, og minske sjansen til å få et lån for hver bank vedkommende besøker. For å hindre denne svekkelsen, er det beste rådet faktisk å gå rett til noen som tilbyr lån uten kredittsjekk. Særlig gjelder dette den som aner å ha en kredittverdighet som ikke er høy nok til å kvalifisere for et lån hos en bank som krever kredittsjekk.

Hvilke krav må du fylle for å kunne motta lån uten kredittsjekk?

lån på dagen uten kredittsjekkVed lån på dagen uten kredittsjekk, er en elektronisk autorisasjonsmetode forutsatt. Ved alle lån uten kredittsjekk må kunden identifisere seg. Aldersgrense på slike lån er ofte høyere enn ved lån med kredittsjekk. Noen selskaper opererer med 20 års aldersgrense, noen har 21 eller 23 år, mens enkelte går helt opp til 25 år.

Selv om enkelte banker legger mindre vekt på kredittsjekken, er det en fordel å befinne seg i en økonomisk stabil situasjon på søketidspunktet. Dette kan veie opp for mye negativt i økonomien, også betalingsanmerkninger. Det kan være en fordel å søke om et lån sammen med en person som har en bedre økonomi. Å vise til stabilitet i jobbsituasjonen eller bosituasjonen kan også virke positivt på en lånesøknad.

Ved sms lån uten kredittsjekk og de fleste lån uten kredittsjekk er det vanlig å søke via internett, men hvis økonomien er uryddig eller krever en eller annen form for forklaring, vil det være en stor fordel å ta et personlig møte med banken eller lånetilbyderen.

Hvor mye kan du låne med denne typen lån?

Det er vanskelig å låne mye penger uten kredittsjekk, så det er generelt sett smålån uten kredittsjekk som er aktuelle å søke om. Banker som tilbyr sms lån uten kredittsjekk, lån på dagen uten kredittsjekk og lignende, omtales ofte som «fleksible banker». Mange av disse bankene jobber aktivt med kunder som har havnet i økonomiske vanskeligheter, og jobber spesielt med refinansiering, altså en opprydding av kundens økonomi som ofte handler om å samle mange små lån og kreditter, til en større post. Disse bankene tilbyr ofte dessuten veiledning og planlegging av fremtidig økonomi.

Lånebeløpet på lån uten kredittsjekk kan gå helt opp til 500 000 kroner hvis det er snakk om en refinansiering der kunden legger alle kortene på bordet. De fleste steder som tilbyr lån på dagen uten kredittsjekk og lignende, har et minimums lånebeløp på 5000 kroner og maksimumsbeløp på 50 000 kroner, men det finnes også de som starter på 1000 kroner og har 10 000 kroner som øvre grense. Noen tilbyr lån på 5000 kroner uten kredittsjekk, men stiller krav om en kredittsjekk ved høyere lånebeløp enn dette.

Rentenivået på lån uten kredittsjekk ligger ofte et godt stykke over markedsrentene, men det er per dags dato fullt mulig å skaffe seg et lån uten kredittsjekk, til under 10 % rente.