Studējošo kredīts

Ir izskanējis pēdējais zvans, nokārtoti eksāmeni, nosvinēts izlaidums. Katram jaunietim, ir savs sapnis, savs mērķis, kuru viņš savā dzīvē grib sasniegt, bet daudziem, lai to izdarītu, ir nepieciešams turpināt mācības, kuras mūsdienās maksā attiecīgu naudas summu un kura, ne jau visiem vecākiem, ir pieejama. Ir bēdīgi, ja jaunietim jāizvēlas nevis tā profesija, kura viņam patīk, bet tā, kurai pietiek naudas, lai apmaksātu studijas. Ko lai dara tādos gadījumos, jo mēs labi zinām, ka cilvēks var radoši izpausties, nenogurstoši strādāt tad, ja viņam patīk tas, ko viņš dara. Var cerēt tikt budžeta grupā vai arī aizņemties naudu pie radiniekiem, bet ja budžeta grupā netiki un nav tādu radinieku, kuri būtu spējīgi aizdot nepieciešamo naudas summu… tādā gadījumā, viens no labākajiem risinājumiem, ir studējošo kredīts ar valsts galvojumu. Tāda programma Latvijā jau darbojas vairāk par desmit gadiem, ir kļuvusi ļoti populāra un pieprasīta, tā ļauj iegūt augstāko izglītību gandrīz visiem, kuri to vēlas.

Studējošo kredīts ar valsts galvojumu.

Šajā gadījumā, valsts garantē bankām atmaksāt 90% no studentam aizdotā kredīta, gadījumā, ja ne students, ne viņa galvotājs nav spējīgi atmaksāt kredītu. Pateicoties, valsts galvojumam, procentu likme studentu kredītam, nepārsniedz 5%. Atvieglojumi, tāda kredīta saņemšanai ir gan bāreņiem, gan studentiem, kuri ir palikuši bez vecāku apgādības.

Kredītu veidi un kādiem nolūkiem tie ir paredzēti.

Ir divi kredītu veidi: studiju kredīts un studējošā kredīts.

  • Studiju kredīts ir paredzēts mācību maksas apmaksai, akreditētās Latvijas augstskolās un koledžās. Vajadzīgā naudas summa tiek pārskaitīta augstākās mācību iestādes kontā, vienu reizi semestrī. Mācību laikā, studentam procenti nav jāmaksā, jo tos maksā valsts, bet studentam kredīts būs jāsāk atmaksāt vienu gadu pēc mācību beigšanas. Uz šādu kredītu var pretendēt tie studenti, kuri ir sekmīgi un kuri apgūst valsts akreditētās studiju programmas. Tāds kredīts tiek izsniegts gan pilna, gan nepilna laika studentiem.
  • Studējošā kredīts ir paredzēts studenta, ikdienas vajadzību segšanai mācību laikā un tā ir konkrēta naudas summa – 170,74 eiro mēnesī. Šo naudas summu studentam pārskaita uz viņa naudas kontu, visa gada garumā, izņemot jūliju un augustu. Tādam kredītam var pieteikties tikai pilna laika studenti. Mācību laikā students bankai maksā tikai procentus, kuri pakāpeniski paliek augstāki, jo kredīta summa arī visu laiku pieaug. Piemēram, uzsākot mācības, procentu maksa var sastādīt summu mazāku pat par vienu eiro, bet pēdējos mācību mēnešos, tā jau būs aptuveni ap trīsdesmit eiro. Šo kredītu students arī sāk atmaksāt vienu gadu pēc mācību beigšanas vai arī 3 mēneši pēc studiju pārtraukšanas. Pieteikties tādam kredītam var tikai caur augstskolu un tam ir nepieciešams galvotājs, kura ienākumi nav mazāki par minimālo algu.

Kuras bankas izsniedz kredītus?

Tādus kredītus izsniedz: Swedbank, Nordea banka, SEB banka u. c. bankas.

Kā saņemt studējošā kredītu?

Kā jau minējām, lai saņemtu studējošā kredītu ir nepieciešams galvotājs, kuram ir regulāri un stabili ienākumi, kuri mēnesī nav mazāki par valstī noteikto minimālo algu. Cilvēkam, kurš ir piekritis būt par jūsu galvotāju, ir jāuzrāda VID izsniegta izziņa par daba algu vai bankas konta izraksts par pēdējiem sešiem mēnešiem. Galvotājam ir jābūt ne vecākam par 65 gadiem. Viņam ir jābūt atvērtam kontam tajā bankā, kur jūs piesākāties uz kredītu, ja tāda nav, tas ir jāatver. Galvojuma vietā ķīlā var piedāvāt arī nekustamo īpašumu un vērtspapīrus. Par galvotāju var būt arī pašvaldība. Tiem studentiem, kuri ir palikuši bez vecāku apgādības un studentiem bāreņiem, līdz 34 gadu vecumam, kredīts tiek izsniegts bez galvotājiem.

Lai saņemtu studējošā kredītu, augstākajā mācību iestādē, ir jāaizpilda speciāla anketa un jāiesniedz Augstskolas Kredītu piešķiršanas komisijā. Iesniegšanas brīdī, līdzi ir jābūt pasei un dokumentiem, kuri apliecina ka par studijām ir samaksāts.

Tajā brīdī, kad augstskola no attiecīgajām iestādēm saņem kredīta pieprasījuma apstiprinājumu, studentam ir jādodas uz banku, līdzi ņemot pasi. Tur studentam būs jānoformē dokumenti, jāatver konts un jānoslēdz aizdevuma līgums.

Tieši tāpat dara arī galvotājs. Viņš dodas uz banku, līdzi ņemot pasi, atver kontu un noslēdz galvojuma līgumu. Kā jau mēs minējam, te būs vajadzīga arī izziņa no VID vai arī bankas konta izraksts par pēdējiem sešiem mēnešiem. Ja galvotājs uz banku dodas viens pats bez studenta, tad ir vēlams, jau iepriekš uzzināt studenta pareizo vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Pēc mūsu valstī pieņemtajiem likumiem, jums, par dokumentu noformēšanu būs jāsamaksā paredzētā komisijas maksa, kura šobrīd ir 4,27 eiro.

Pēc abu līgumu noslēgšanas (aizdevuma un galvojuma), students aptuveni 4 – 6 nedēļu laikā saņems kredītu. Ja jūs pieprasījāt studiju kredītu, tad tas tiks pārskaitīts uz augstskolas kontu, ja tas bija studējošā kredīts, tad to pārskaitīs uz studenta kontu.

Kredīta atmaksāšanas termiņš tiek pagarināts, ja:

  • Students turpina mācības bakalaura studiju programmā, maģistrantūrā vai doktorantūrā.
  • Atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un nestrādā pilnu darba laiku.
  • Atrodas grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā
  • Studentam ir piešķirts bezdarbnieka statuss.