Blogs

Maksātnespēja jeb bankrots

Fiziskas personas maksātnespēja

Maksātnespēja ir, ar tiesas lēmumu noteikts parādnieka stāvoklis tādā gadījumā, kad viņš vairs nav spējīgs turpināt parādsaistību dzēšanu. Fiziskās personas maksātnespējas process ir speciāla, likumā noteikta procedūra, kuras rezultātā, noteiktajā laikā periodā, fiziskai personai ir atzītas finansiālas grūtības un tiek dzēstas visas viņas neizpildītās saistības pret kredīta devēju un tiek atjaunota fiziskās personas maksātspēja.

Lai varētu veikt šo procesu, vajag sagatavot dokumentus un iesniegt speciālu iesniegumu tiesai. Būs labāk, ja jūs šo procesu uzticēsiet zinošiem, kvalificētiem speciālistiem. Tiesa izskata šo iesniegumu un pieņem lēmumu par procesa maksātnespējas procesa uzsākšanu. Maksātnespējas process sastāv no divām daļām – bankrotēšanas procedūras (tiek pārdots kredīta ņēmēja īpašums) un nākamās daļas – atlikušo parādsaistību dzēšanas.

Maksātnespējas process ļoti būtiski atšķiras no tiesu izpildītāju parādu piedziņas. Tiesu izpildītāji darbojas tik ilgi, kamēr nav atgriezta visa parāda summa un tiesu izpildītāju izmaksas. Gadījumos, kad parāda summa ir liela, bet kredīta ņēmēja alga salīdzinoši maza, tiesu izpildītājs var turpināt parādu piedzīšanu pat vairāku desmitu gadu garumā. Bet, ja parādnieks ir veicis maksātnespējas atzīšanas procesu, tad viņam ir iespēja kredīta devējam neatdod visu parādu. Iesniedzot iesniegumu par fiziskās personas, maksātnespējas procesa uzsākšanu, tam sekojošais laika periods, no viena līdz trīs ar pusi gadiem, ir maksātnespējas procesa neatdotā parāda atdošanas termiņš. Maksātnespējas procesā nav iespējams dzēst uzturlīdzekļu parādu.

Kā jau mēs minējām iepriekš, fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no divām daļām – no bankrota procedūras un no parādsaistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras laikā tiek pārdots kredīta ņēmēja īpašums un visi iegūtie naudas līdzekļi tiek novirzīti parādnieka parādsaistību dzēšanai. Parādsaistību dzēšanas procedūras laikā notiek parādsaistību dzēšana t. i. ne mazāk par 1/3 no parādnieka ieņēmumiem tiek novirzīti kreditoru prasību apmierināšanai.
Parādnieka īpašums tiek pārdots 6 mēnešu laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas, bet ar kreditoru sapulces atļauju, parādnieka neieķīlātā īpašuma pārdošanas termiņš var tikt pagarināts. Parādsaistību dzēšanas plāns un tā termiņš, tiek sastādīts atkarībā no parādnieka saistībām un ieņēmumiem, kuri paliek, pēc bankrota procedūras beigām. Tāds plāns parasti tiek sastādīts sākot ar vienu gadu un var ilgt līdz trīs gadiem un sešiem mēnešiem. Tagad šo procesu varēs pabeigt daudz ātrāk – sešu mēnešu laikā, jo, no 2015. gada marta darbojas jaunas izmaiņas likumā.

Iesniegumu par maksātnespējas procesa paziņošanu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātāja un kurai ir radušās finansiālas grūtības. Maksātnespējas procesu nav iespējams uzsākt tādos gadījumos, ja kredīta ņēmējs kaut vai 30 procentus no kredīta ir izmantojis līgumā neparedzētiem mērķiem vai arī ja maksāt nespējīgai personai pēdējo desmit gadu laikā bija paziņots maksātnespējas process un tika dzēstas visas viņa parādsaistības, vai arī ja, fiziskā persona pēdējo trīs gadu laikā saviem kreditoriem ir sniegusi nepatiesas ziņas, vai arī ja, pēdējo piecu gadu laikā pēc maksātnespējas ir stājies spēkā lēmums, kurā ir konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu maksāšanas.

Ja parādnieks ir iesniedzis iesniegumu par savu maksātnespēju, tad viņam katru mēnesi ir nepieciešams samaksāt kreditoriem vienu trešdaļu savu ienākumu, neskatoties uz to cik liela vai maza ir maksātnespējīgās personas alga. Maksātnespējas procesa laikā, parādniekam, parādsaistību procedūras dzēšanas laikā, ikmēneša summa, kura tiek maksāta kreditoriem, nedrīkst būt mazāka par minimālās algas vienu trešdaļu. Šo summu ir nepieciešams samaksāt kreditoriem pat tad, ja maksātnespējīgā persona nekur nestrādā un viņai nav nekādu ienākumu.

Piemēram, ja maksātnespējīgā persona “uz rokām” saņem 600 eiro, tad maksātnespējas procesa laikā, viņai kreditoriem katru mēnesi ir jāsamaksā 200 eiro. Ja maksātnespējīgā persona saņem 150 eiro, tad maksātnespējas procesa laikā viņai kreditoriem ir jāsamaksā viena trešdaļa no minimālās algas, šobrīd tie ir – 120 eiro.

Tad, kad jūs esat iesniedzis tiesā iesniegumu par maksātnespēju, jums ir jāsamaksā Valsts nodeva, kura ir 71,14 eiro. Ja fiziskai personai tiek pasludināta maksātnespēja, tad viņai ir jāsamaksā vienreizēja kompensācija administratoram, divi minimālo algu apmērā – 720,- eiro. Papildus izmaksas būs saistītas ar dokumentu sagatavošanu.