Kredīts bez ķīlas

Mūsdienās kredīti bez ķīlas nodrošinājuma ir ļoti populāri. Tos piedāvā gan dažādi banku, gan nebanku kreditori un tie ir arī pieprasīti no kredītņēmēju puses. Kredīti bez ķīlas ļauj daudz vienkāršāk un ātrāk aizņemties naudu, tomēr tas saistās ar daudz lielāku risku gan kredītņēmējam, gan kredītdevējam. Tieši lielā riska dēļ, kredītiem bez ķīlas, parasti tiek aprēķinātas daudz augstākas procentu likmes un to ņemšanas nosacījumi ir stingrāki.

Kredīts bez ķīlas ir kredīts, kuram nav nepieciešams ķīlas nodrošinājums. Ķīla ir manta vai īpašums, kas kredīta nemaksāšanas gadījumā, nonāk kreditora īpašumā, tādā vaidā sedzot visu vai daļu no kredīta summas. Ja kredītam netiek pieprasīts šis ķīlas nodrošinājums, gadījumā, ja rodas problēmas ar kredīta atmaksu, seko daudz sarežģītāka parāda piedziņas procedūra un beigās kredītņēmējam var nākties samaksāt daudz vairāk naudas, nekā tas būtu bijis gadījumā, ja kredīts būtu nodrošināts ar ķīlu.

Kreditoram, izsniedzot kredītu ar ķīlas nodrošinājumu, ir jāuzņemas daudz mazāks risks, jo tādā veidā tiek garantēts, ka vismaz lielāko daļu no kredīta summas tiks atgūta. Ja kredīts netiek nodrošināts ar ķīlu, kreditoram ir daudz rūpīgāk jāizvērtē kredīta kandidāta maksātspēja un kredītvēsture. Vairumā gadījumu, ņemot kredītu bez ķīlas, ir nepieciešams pierādīt savu maksātspēju, uzrādot izziņas no Valsts Ieņēmumu dienesta, savas darbavietas utt., jo tas ir vienīgais veids, kā kreditors var pārliecināties, ka kredītņēmējs vispār būs spējīgs veikt kredīta atmaksu. Tas gan automātiski negarantē, ka kredītiestāde tiešām šo summu atgūs, noteiktajos termiņos.

Arī pašam kredītņēmējam, kredīts bez ķīlas nodrošinājuma, savā veidā saistās ar daudz lielāku risku. No vienas puses, nodrošinot kredītu ar ķīlu, kredītņēmējs riskē ar ieķīlāto mantu vai īpašumu un pastāv diezgan liela iespēja, ka, rodoties problēmām ar kredīta atmaksu, šo ķīlu kredītiestāde konfiscēs, tomēr vairumā gadījumu, ķīla tieši pasargā no daudz lielākiem zaudējumiem. Ja rodas problēmas ar kredīta atmaksu, tāpat kredītņēmējam nāksies maksāt soda procentus un ja tas netiks darīts, kredītiestāde uzsāks parāda piedziņas procesu, vai pat tiesas procesu. Šādā gadījumā zaudējumi noteikti būs daudz lielāki, jo nāksies segt gan parādu piedzinēju, gan tiesas izdevumus un arī soda procentus, turklāt kredītņēmēja kredītvēsture tiks sabojāta uz ļoti ilgu laiku.

Kredīts bez ķīlas nav atsevišķs kredītu veids, bet gan drīzāk viens no kredīta piešķiršanas nosacījumiem. Ir vairāki kredītu veidi, kas pieejami bez ķīlas nodrošinājuma. No tiem populārākie ir ātrie kredīti, patēriņa kredīti un kredītlīnija. Visi šie kredītu veidi ir īstermiņa kredīti, bet citādāk tiem ir diezgan atšķirīgi piešķiršanas un atmaksas nosacījumi.

Visvairāk izmantotais kredītu veids Latvijā ir tieši ātrie kredīti. Tie ir bezskaidras naudas aizdevumi, ko izsniedz nebanku kredītdevēji. Ātros kredītus var saņemt ļoti ātri un vienkārši, bet aizdevuma summas ir nelielas un atmaksas termiņi samērā īsi. Šos kredītus var saņemt ar interneta vai īsziņas starpniecību, bet vispirms ir nepieciešams veikt reģistrāciju konkrētā kreditora mājas lapā, lai būtu iespējams noskaidrot kredītņēmēja personību un kredītvēsturi. Pēc kredīta pieprasījuma apstiprināšanas, nauda nonāk kredīta ņēmēja kontā dažu minūšu laikā. Ātro kredītu piešķiršanas nosacījumi ir ļoti elastīgi, salīdzinot ar citiem kredītu veidiem, kuriem netiek pieprasīts ķīlas nodrošinājums. Kredīta pieteicējam nav jāpierāda sava maksātspēja vai darba vieta, kā arī ātrie kredīti ir viens no retajiem kredītu veidiem, kurus vairumā gadījumu ir iespējams saņemt jau no 18 gadu vecuma. Tieši vieglās pieejamības un ātrās saņemšanas dēļ, šie kredīti ir ļoti populāri. Daudzi cilvēki izmanto šo pakalpojumu ja nonākuši īslaicīgās finansiālās problēmās vai arī dažādu steidzami nepieciešamu preču iegādei. Par to, kā šī saņemtā nauda tiek tērēta, nevienam nav jāatskaitās. Ātro kredītu lielākais mīnuss ir augstās procentu likmes, kas saistās tieši ar to, ka netiek prasīts ķīlas nodrošinājums un izziņas par maksātspēju, jo kredītiestādei nākas uzņemties ļoti lielu risku.

Vēl viens populārs kredīta veids, kuram nav nepieciešams ķīlas nodrošinājums ir patēriņa kredīts. Salīdzinājumā ar ātrajiem kredītiem, patēriņa kredīts ir jau daudz nopietnāks finanšu pakalpojums, kura saņemšanas procedūra ir daudz sarežģītāka. Arī naudas summas, uras var iegūt ar patēriņa kredīta palīdzību, ir augstākas. Patēriņa kredīts ir kredīta veids, kurš paredzēts samērā nelieliem pirkumiem vai pakalpojumiem, līdzīgi kā ātrais kredīts, bet ņemot patēriņa kredītu, kredītņēmējam ir konkrēti jānorāda, kam šī nauda būs paredzēta. Patēriņa kredītus piešķir, gan bankas, gan nebanku kreditori, tāpēc piešķiršanas nosacījumi dažādās iestādēs var būt pat ļoti atšķirīgi. Pārsvarā patēriņa kredītus var pieteikt un saņemt uz vietas kredītiestādē, bet daži kreditori piedāvā tos saņemt arī ar interneta starpniecību. Patēriņa kredīta gadījumā, nauda kredītņēmēja kontā parasti nonāk aptuveni pus stundas laikā. Patēriņa kredīti ar interneta starpniecību, gan nav tas pats, kas ātrie kredīti. Patēriņa kredītam ir daudz nopietnāka un sarežģītāka piešķiršanas procedūra un šī kredīta kandidātiem ir jāatbilst konkrētiem nosacījumiem, kā arī jāspēj pierādīt savu maksātspēju ar izziņām no Valsts Ieņēmumu dienesta, savas darba vietas utt. Patēriņa kredītiem ķīlas vietā reizēm tiek pieprasīts, vai piedāvātas kā izvēlas variants, galvotāja nodrošinājums.

Vēl bez ķīlas ir iespējams izmantot tādus kreditēšanas pakalpojumus kā kredītlīnija un overdrafts. Tie ir mazliet atšķirīgi no tradicionālajiem kredītu veidiem. Kredītlīnija ir kredīts, kas tiek pieskaitīts bankas kontam, proti, kredītņēmējam tiek piešķirts kredītlimits, par kura izmantošanas mērķiem nevienam nav jāatskaitās. Izmantojot kredītlīniju ir jāmaksā procentu likme tikai par iztērēto summu, bet ja kredītlimits netiek izmantots, nekādi procenti nav jāmaksā. Arī kredītlīnija ir pieejama tikai tad, ja kredīta pieteicējs var pierādīt savu maksātspēju un ienākumu stabilitāti ar izziņām, turklāt kredītlīnijas piešķiršanas nosacījumi ir vēl stingrāki. Katrā kredītiestādē šie noteikumi var atšķirties, bet kredītņēmēja ienākumiem ir jābūt samērā augstiem, lai tiktu piešķirts šis pakalpojums.

Tieši, ņemot kredītus bez ķīlas nodrošinājuma, ir jāuzņemas vislielākā atbildība, kaut arī aizdevuma summas ir mazas. Tā kā nav ķīlas, ar ko segt kredītu, gadījumā ja rodas ilglaicīgas grūtības ar kredīta atmaksu, kredītiestādei ir tiesības pieprasīt soda procentus un var tikt uzsākts arī parāda piedziņas process un ja kredītņēmējs ignorē parāda piedzinējus, tam seko tiesas process. Šādā gadījumā kredīta summa strauji aug, jo ir jāmaksā arī par parāda piedziņas procesu un tiesas procesu, turklāt tiesas rezultātā, kredīta atmaksas būs jāveic piespiedu kārtā, konkrētos termiņos.

Tātad, ar kredītu bez ķīlas nodrošinājuma, ir iespējams aizņemties samērā nelielas summas, bet vairumā gadījumu, tāpat kreditori kompensē risku ar dažādām metodēm, piemēram, augstas procentu likmes ātro kredītu gadījumā, vai rūpīga kredīta kandidāta maksātspējas izvērtēšana un citu nodrošinājumu piesaistīšana kredītlīnijas un patēriņa kredīta gadījumā. Ņemot kredītu bez ķīlas ir jābūt īpaši uzmanīgam un rūpīgi jāizvērtē savas iespējas atmaksāt aizdevumu.