Blogs

Kredīta brīvdienas

Mūsu dzīvē bieži vien gadās tādas situācijas, kurās, kā tajā brīdī mums liekas, vislabāk, ir paņemt kredītu. Tikko tas ir izdarīts, tā dzīve apmet kūleni, un kredīta ņēmējam sākas finansiālās grūtības, no kurām ir steidzami jāmeklē izeja. Rodas jautājums, kā tikt galā ar savām problēmām un nepieļaut ikmēneša kredīta maksājuma ignorēšanu? Daži aizņēmēji, neliekas par to ne zinis, citi sāk ar banku spēlēt paslēpes, ne viens, ne otrs variants nav tas labākais risinājums. Kreditori, pret to izturas citādāk, viņi ir gatavi sadarboties ar klientu, lai tikai viņš ir spējīgs izpildīt savus pienākumus. Tādos gadījumos, bankas nāk pretī un piedāvā kredīta ņēmējiem kredīta brīvdienas.

Kas ir kredīta brīvdienas?
Par iemeslu, tādai atelpai no kredīta maksāšanas, var kļūt attaisnoti apstākļi: slimība, darba zaudēšana, dzīves vietas mainīšana, bērna piedzimšana, nelaimes gadījumi u. t. Tas ir tikai pavisam īss problēmu saraksts, dzīvē jūs var negaidīti pārsteigt daudz un dažādu nepatīkamu situāciju, bet kuras var atrisināt, izmantojot kredīta brīvdienas.

Kredīta brīvdienas ir ikmēneša kredīta maksājuma atlikšana, kuru, kredīta ņēmējam, piedāvā banka uz kaut kādu noteiktu laika periodu. Kredīta brīvdienu laikā aizņēmējs nemaksā kredītu. Kredīta brīvdienām ir vairāki varianti:

  • Pilnās kredīta brīvdienās.
  • Nepilnās kredīta brīvdienas.
  • Kredīta summas pārrēķināšana sakarā ar valūtas maiņu.

Pilnās kredīta brīvdienas. Tas ir parasts pārtraukums kredīta maksāšanas laikā. Tas nozīmē, ka šajā laikā jūs esat pilnībā atbrīvots no kredīta un procentu maksāšanas uz kādu noteiktu laika periodu. Šis laika periods var būt sākot ar vienu mēnesi un beidzot ar vairākiem mēnešiem. Tādas, kredīta brīvdienas tiek piešķirtas tikai tādā gadījumā, ja jums ir attaisnojošs iemesls. Piemēram, ja kredīta ņēmējs ir zaudējis darbu vai smagi saslimis. Iemeslu, vajadzēs apstiprināt ar dokumentiem – izziņu no darba vietas u. t.

Pēc kredīta brīvdienām, jums jārēķinās ar to, ka ikmēneša maksājumi tiks mazliet paaugstināti, jo jums kredīts ir jāatdod noteiktajā laikā. Šis laika posms netiek pārrēķināts, pat ja jums ir bijušas kredīta brīvdienas. Tātad, nākamo mēnešu maksājumi būs lielāki par iepriekšējo mēnešu maksājumiem, tāpēc, pirms ņemat brīvdienas, labi apdomājiet, vai pēc tam būsiet spējīgi samaksāt vajadzīgo naudas summu un vai jums, sakarā ar to, neradīsies vēl lielākas naudas grūtības.

Nepilnās kredīta brīvdienas. Tas nozīmē, ka nepilno kredīta brīvdienu laikā jūs varat sastādīt jaunu maksāšanas grafiku ikmēneša maksājumiem. Piemēram, jūs varat vienoties ar banku un šajā laika posmā maksāt tikai aizdevuma procentus, vai arī pagarināt aizdevuma atdošanas termiņu, bet samazināt ikmēneša maksājumus.

Valūtas kursa izmaiņas.

Pagaidu pārmaiņas kredīta valūtā arī var kļūt par izeju grūtā situācijā. Reizēm, tas ir pat ļoti izdevīgi.
Veicot pagarināšanas samaksu, jūs varat saņemt kredīta brīvdienas arī ātrajiem kredītiem. Tas nozīmē, ka samaksājot noteiktu naudas summu, jūsu kredīta atdošanas termiņš tiks pagarināts par 7, 14 vai 30 dienām. Šajā laikā posmā, jums būs ļoti jāpacenšas un jānopelna nauda, lai varētu to atdot kredīta iestādei.

Kam ir izredzes saņemt kredīta brīvdienas?

Ja jums ir dokumenti, ar kuru palīdzību jūs varat pierādīt kredīta brīvdienu nepieciešamību, banka, visticamāk, spers soli jums pretim un piedāvās jums nepieciešamās priekšrocības. Ir arī tādi kreditori, kuriem ir speciāli noteikumi kredīta brīvdienu saņemšanai, šie speciālie noteikumi ļoti ierobežo šī pakalpojuma lietotāju loku. Bet parasti, kreditori ļauj kredīta ņēmējam pašam patstāvīgi izvēlēties, kā un kādā veidā klients atpūtīsies no kredīta iemaksām.
Ja jūs esat nolēmis paņemt kredīta brīvdienas, tad rīkojieties tā:

  • Pazvaniet vai aizejiet uz banku un lūdziet padomu kredīta menedžerim. Vajag obligāti brīdināt par savām finansiālajām problēmām un izvēlēties iespējamo kredīta brīvdienu veidu.
  • Dokumentāli apstipriniet kredītu brīvdienu nepieciešamību (piemēram, atnesiet izziņu no darba vietas, ka jums ir samazinājusies darba alga, vai izziņu no medicīniskās iestādes, kurā ir norādīta diagnoze). Kreditors var palūgt atnest, pēc viņa ieskatiem, nepieciešamos dokumentus.
  • Uzrakstiet iesniegumu un parakstiet visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir vajadzīgi lai saņemtu kredīta brīvdienas.

Kredīta brīvdienas bez iemesla.

Kādreiz klientam, vienkārši tāpat, gribas atpūsties no ikmēneša maksājumiem, piemēram, lai aizbrauktu kaut kur atpūsties vai kādā ceļojumā vai, lai vienkārši aizbēgtu no pilsētas burzmas un kādu brīdi padzīvotu laukos. Pat, pret tādām klientu vēlmēm, kreditori izturas ar lielu sapratni. Dažas bankas, līdzīgās situācijās piedāvā kredīta brīvdienas, kā papildus opciju, par kuru būs jāpiemaksā. Šo pakalpojumu sniedz īpašos gadījumos, tāpēc katrā bankā noteikumi ir ļoti atšķirīgi.

Par un pret.

No vienas puses kredīta brīvdienas dod iespēju nekļūt par bankas parādnieku un izvairīties no tiesāšanās, bet no otras puses, kredīta pārmaksa, kredīta brīvlaika laikā tikai palielināsies. Summas lielums būs atkarīgs no piešķirtā kredīta brīvdienu ilguma, jo brīvdienu laikā summa, kurai tiek aprēķināti procenti, nesamazinās, bet procenti neatgriezeniski tiek pārskaitīti bankai. Kredīta brīvdienu periods visur atšķiras, kā arī brīvdienu programmas ir ļoti atšķirīgas.

Nobeigumā gribam piemetināt, ka kredīta brīvdienas – tā ir tikai pagaidu atelpa un atdot naudu bankai, vajadzēs tik un tā. Varam ieteikt, risiniet savas problēmas kredīta brīvdienu laikā, pēc iespējas ātrāk, citādāk jūs parāds augs ātrāk nekā sniega lavīna. Bet, tāds situācijas pavērsiens, var novest parādnieku tiesā, bet parādu piedzinējus – pie viņa durvīm.