Blogs

Kas ir parādu piedzinējs?

Finanšu sistēmā, par parādu piedzinēju tiek uzskatīta fiziska vai juridiska persona, kas no parādniekiem piedzen parādus ārpustiesas parādu piedziņas laikā. Parādu piedzinējus, var uzskatīt par starpniekiem starp kredīta devējiem un parādniekiem. Viņi aizstāv kreditoru intereses, tas ir, viņi aizstāv tās bankas, nebankas vai firmas intereses, kuras jums ir aizdevušas naudu. Piemēram, ir arī tādi parādu piedzinēji, kuri darbojas lielās tirdzniecības kompānijās un aizstāv viņu intereses attiecībā pret negodīgiem pircējiem, kuri uz parāda ir iegādājušies preci un netaisās par to maksāt.

Kā jau minējām, parādu piedzinējs var būt gan fiziska persona, piemēram, parādu atgūšanas speciālists, kurš ir saņēmis speciālu licenci vai arī komersants, kā arī juridiska persona, piemēram, kreditors, banku vai nebanku kredītdevējs. Kopš, 2013. gada maija grozījumiem likumā, parādu piedzinējam ir obligāti jābūt nokārtotai licencei, kuru izsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Bieži vien runājot, par parādu piedziņu un parādu piedzinējiem, mums nāk galvā ļoti nepatīkamas domas, bet īstenībā tas tā nav, jo arī parādu piedzinēju darbība ir pakļauta likumam, bet viss, kas iziet ārpus likuma robežām, ir noziegums.

Visbiežāk parādu piedzinējiem sanāk darboties tieši ar banku parādniekiem. Viņu atalgojumu sastāda procenti, kuri tiek samaksāti no atgrieztajiem parādiem. Visā pasaulē šis bizness tiek uzskatīts par vienu no ienesīgākajiem biznesiem.

Daudzas mūsdienu firmas cenšas darbu savā firmā sakārtot tā, lai klientam vispār nerastos parādi, viņi sūta atgādinājumus, ka tuvojas ikmēneša, kredīta apmaksas termiņš. Tas tiek darīts arī visās pieklājīgās bankās , interneta kompānijās u. t. Pavisam vienkāršs piemērs, daudzi interneta lietotāji, vienu reizi mēnesī, saņem no sava provaidera automātisku atgādinājumu, ka tuvojas rēķina apmaksas datums.

Bet ko lai dara, ja termiņš ir beidzies, visi atgādinājumi ir saņemti, bet iemaksa tā arī nav veikta? Interneta provaiders var beigt apkalpot parādnieku. Bankai tāds variants neder, bankai ir svarīgi atgriezt kredītu un visus ar to saistītos procentus.

Juridiskajā valodā to sauc par parādu piedzīšanu.

Pirmais, parādu piedzinēju uzdevums, ir apturēt parāda augšanu. Lai to izdarītu, parādu piedzinējs, atgādina parādniekam par termiņiem un par soda sankcijām, kuras ir minētas līgumā.

Otrais, parādu piedzinēja, uzdevums, panākt, jau esošā parāda atdošanu.
Būtība sanāk, ka parādu piedzinējam ir jāizdara spiediens uz cilvēku vai firmu, kurai pieder šis parāds un jāpanāk, lai tas tiktu labprātīgi atmaksāts. Ja parādnieks, labprātīgi negrib atdot kredītu, tad to piespiedu kārtā cenšas atgūt ar tiesas palīdzību.

Parādu piedzinējam ir tiesības zvanīt parādniekam, sūtīt viņas īsziņas, rakstisku pārskatu par parādiem, var satikties ar parādnieku personīgi, vai arī ar viņa pārstāvi, lai tiktu skaidrībā par apstākļiem un lai sarunātu par iespēju atdot parādu.

Parādu piedzinējs savāc un izanalizē visu iespējamo informāciju par parādnieku un viņa darbību. Kādreiz parādu piedzinēji ir spiesti meklēt firmas – parādniekus, kā arī parādnieka (fiziskās personas vai kompānijas) īpašumu. Tādos gadījumos tiek sūtīti pieprasījumi uz dažādām valsts iestādēm.

Tāds parādu piedziņas veids nav vienīgais, eksistē vēl arī daudz citu veidu, kā sadarboties ar parādnieku un panākt parāda atdošanu. Kādreiz, parādu piedzinēji ir starpnieki starp parādnieku un kreditoru, vistiešākajā nozīmē un viņi izskata visus iespējamos variantus, lai parāds tiktu atmaksāts. Piemēram, var mēģināt restrukturizēt parādu. Kādreiz, ja parādniekam, tik tiešām nav nekādu iespēju samaksāt visu parādu, tad abas puses var vienoties par lielāko parāda daļas atdošanu.

Visu to ņemot vērā, speciālistam ir jādarbojas ļoti korekti, viņš nedrīkst piesaistīt lieku uzmanību šim procesam. Piemēram, parādu piedzinējam, nav tiesību zvanīt parādniekam no plkst. no 23:00 līdz 6:00, viņš nedrīkst parādniekam draudēt un bojāt viņa reputāciju, bez atļaujas ierasties darba vietā.
Profesionāls un godīgs, parādu piedzinējs vienmēr darbojas ar atvērtām kārtīm. Viņam nav tiesību slēpt no parādnieka patiesos apstākļus, kuri ir saistīti ar informāciju par parādu.

Piemēram, parādnieks, samaksā konkrētu naudas summu un ir pārliecināts, ka dzēš savu kredītu, bet vēlāk noskaidrojas, ka nauda ir aizgājusi uzkrājušos procentu dzēšanai. Lai tā nenotiktu, parādu piedzinējam ir saprotami jāizskaidro radušos situāciju un par ko tieši jūs maksājat.

Ja tiesa ir pieņēmusi lēmumu par parāda piedzīšanu, tad parādu piedzinēji strādā kopā ar tiesu izpildītājiem. Tagad rodas jautājums, kāpēc bankas lūdz palīdzību parādu piedzinējiem, nevis tiesu izpildītājiem?

Pirmkārt, tā tas ir tāpēc, ka parādu piedzinēji darbu var uzsākt vēl līdz tiesai. Otrkārt, tiesu izpildītāji ir ļoti pārslogoti ar darbu, bet parādu piedzinēji pret to visu var izturēties daudz uzmanīgāk un viņi ir ļoti ieinteresēti labvēlīgā gala iznākumā, jo viņu alga ir atkarīga no atgriezto parādu summas.
Kādreiz parādu piedzinēju kompānijas pārpērk parādus no kredītu devējiem, šajā gadījumā, kompānija saņems visu atgriezto summu.