Auto kredīts

Ar terminu auto kredīts bieži vien tiek saprastai divi atšķirīgi kredītu veidi – kredīts automašīnas iegādei un kredīts, kas izsniegts pret automašīnas ķīlu. Tātad, jebkurā gadījumā auto kredīts ir kaut kādā veidā saistīts ar automašīnām, tomēr pēc savas būtības tie ir divi ļoti dažādi kredītu veidi.

Kredīts automašīnas iegādei jeb automašīnas līzings ir kredīta veids, kas paredzēts jaunas vai lietotas automašīna iegādei. Šo kredīta veidu izsniedz gan banku, gan nebanku kreditori. Līdzīgi kā citiem kredīta veidiem, arī kredītam automašīnas iegādei, vispirms ir jāsamaksā pirmā iemaksa un pēc tam pakāpeniski, katru mēnesi ir jāatmaksā pārējā summa, kopā ar procentu maksājumiem. Automašīna nonāk kredītņēmēja lietošanā uzreiz pēc tās iegādes, tomēr, CSDD tā tiek reģistrēta kā komercķīla un ja kredītņēmējam rodas problēmas ar kredīta atmaksu, šī automašīna var tikt konfiscēta.

Dažādām kredītiestādēm ir atšķirīgi noteikumi šī auto kredīta piešķiršanai, taču pamata nosacījumi ir diezgan līdzīgi. Lai saņemtu kredītu automašīnas iegādei, kredīta kandidātam vairumā gadījumu ir jābūt Latvijas rezidentam vecumā no 18 līdz 70 gadiem, ar stabiliem ienākumiem un pozitīvu kredītvēsturi. Ienākumu lielumu un regularitāti kredīta kandidātam ir jāspēj pierādīt, uzrādot izziņas no Valsts Ieņēmumu dienesta un savas darba vietas vai bankas konta izraktus. Parasti kredītiestādes nosaka, ka ikmēneša atmaksas summa nedrīkst pārsniegt aptuveni 40% no kredītņēmēja neto ienākumiem. Prasības pirmajai iemaksai arī ir diezgan līdzīgas dažādās kredītiestādēs – aptuveni 20% no automašīnas kopējās vērtības. Pirmā iemaksa tiek prasīta, lai kreditoram būtu garantija par to, ka kredītņēmējs turpinās veikt ikmēneša maksājumus, lai automašīna netiktu konfiscēta.

Kredīta piešķiršanas procedūra šim kredīta veidam ir atkarīga no ļoti daudziem faktoriem. To var noformēt klātienē, kredītiestādē un automašīnu ir parasti iespējams saņemt sākot no vienas dienas, tomēr kā jau tika minēts, pirms kredīta saņemšanas ir nepieciešams nokārtot daudzas citas formalitātes.

Auto līzinga procentu likmes ir ļoti atšķirīgas un vairumā gadījumu tiek noteiktas individuāli katram kredītņēmējam, atkarībā no aizņemtās summas, atmaksas termiņa utt. Šīs procentu likmes dažādās kredītiestādēs variē no 5% līdz pat 50% gadā, bet vidēji, salīdzinot ar citiem kredītu veidiem, tās ir diezgan zemas.

Kredītam auto iegādei pašam par sevi ir vairāki veidi. Vispopulārākais auto līzinga veids ir finanšu līzings. Tas nozīmē, ka līzinga ņēmējs iegūst lietošanā automašīnu, par kuru veic pamatsummas un procentu maksājumus un pēc visu maksājumu veikšanas šī automašīna tiek nodota līzinga ņēmēja īpašumā. Pilna servisa auto līzings nozīmē, ka kredīta summā ir iekļauti vairāki, ar automašīnu saistīti, papildus pakalpojumi, kā, piemēram, OCTA un KASKO apdrošināšana, tehniskā apskate u.c., bet pēc savas būtības tas ir tāds pats kā finanšu līzings. Šāda veida kredīts parasti ir dārgāks. Operatīvais auto līzings, savukārt, nozīmē, ka kredītņēmējs automašīnu nomā no kreditora un maksā par nobrauktajiem kilometriem. Operatīvā kredīta gadījumā, kredītņēmējs jebkurā brīdī no šī pakalpojuma var atteikties un nodot automašīnu tālākai iznomāšanai, bet ja viņš vēls, automašīna var tikt arī pilnībā izpirkta.

Tātad, ja kredīts ir nepieciešama automašīnas iegādei, tad šis ir vispiemērotākais kredīta veids. Tas nav tik riskants, kā ātrais vai patēriņa kredīts, jo gadījumā, ja kredītņēmējs vairs nespēj turpināt veikt kredīta atmaksu, viņam vienkārši tiek konfiscēta iegādātā automašīna un ar to arī tiek dzēstas lielākā daļa kredītsaistību, turklāt auto līzingam ir arī zemākas procentu likmes, nekā vairumam citu kredītu veidu.

Otrais auto kredīta veids ir kredīts pret auto ķīlu. Tas ir kredīta veids, kurā kredītņēmējam piederoša automašīna tiek izmantota kā ķīla kredīta iegūšanai. Kredīts ar auto ķīlu var būt gan ilgtermiņa, gan īstermiņa kredīts. Šajā gadījumā kredītiestāde izsniedz līdz pat 90% no kopējās auto tirgus vērtības. Tas bieži vien ir vairāk, nekā iespējams saņemt, izmantojot citus kredīta veidus, turklāt tas ir daudz mazāk riskanti. Tā kā automašīna darbojas kā ķīla, rodoties problēmām ar kredīta atmaksu, lielāko daļu visas summas kredītņēmējs spēj nosegt, atdodot automašīnu kredīta devējam. Tas nozīmē, ka mazāks risks ir jāuzņemas arī kredītiestādei, tāpēc tās var nodrošināt zemas procentu likmes un pieejamību arī klientiem ar nestabiliem ienākumiem vai sliktu kredītvēsturi.

Kredītam pret auto ķīlu ir ļoti daudz priekšrocību saistībā ar piešķiršanas noteikumiem, tomēr tas nav tik plaši izplatīts, jo ir citi nosacījumi, kas ierobežo kredīta piešķiršanu. Arī šī kredīta gadījumā, dažādās kredītiestādēs šie nosacījumi atšķiras, bet vairumā gadījumu, lai saņemtu auto kredītu, kredītņēmējam ir jābūt Latvijas rezidentam vecumā no 18 līdz 70 gadiem, kā arī viņam ir jābūt Latvijas rezidentam un ieķīlātajam auto ir jābūt reģistrētam tieši uz kredīta ņēmēja vārda. Arī pašai automašīnai ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem – tā nedrīkst būt vecāka par 20 gadiem, tai ir jābūt izietai tehniskajai apskatei un iegādātai OCTA un KASKO apdrošināšanai, tās tirgus vērtībai ir jāpārsniedz 5000 EUR, tai nedrīkst būt nekādu saistību ar citām kredītu iestādēm un tai ir jābūt reģistrētai CSDD kā komercķīlai.

Arī pati kredīta noformēšanas procedūra ir diezgan vienkārša. Auto kredītu var saņemt vienas dienas laikā un vairākas kreditēšanas iestādes pat piedāvā šo pakalpojumu noformēt elektroniskajā vidē. Kredīta vieglā noformēšana saistās tieši ar to, ka nav nepieciešams pierādīt savu maksātspēju.

Kā jau iepriekš tika minēts, arī kredītiestādei ir jāuzņemas daudz mazāks risks, līdz ar to tā var piedāvāt kredītu ar daudz mazāku procentu likmi, nekā kredītiem bez ķīlas. Procentu likmes atšķiras katram kredītņēmējam, atkarībā no dažādiem faktoriem, tāpēc tās var būt pat ļoti atšķirīgas, bet vairumā gadījumu tomēr ir zemākas, nekā citiem, līdzīgiem kredītu veidiem.

Kaut gan kredītņēmēji bieži vien šim kredīta veidam neuzticas, mūsdienās šis kredīta veids ir arī pilnībā drošs. Situācijas, kad kredītu devēji varētu apkārt kredītņēmējus un nelikumīgi piesavināties automašīnu ir praktiski neiespējamas. Lai šo pakalpojumu saņemtu vispirms automašīna ir jāreģistrē CSDD kā komercķīla, kas nodrošina to, ka tikai saistību nepildīšanas gadījumā kredīta devējs varēs piesavināties jūsu auto.

Šo kredīta veidu ļoti bieži izvēlas personas ar negatīvu kredītvēsturi vai nestabiliem ienākumiem, jo tas ir viens no retajiem kredītu veidiem, kuru var saņemt ar bez savu ienākumu pierādīšanas. To cilvēku vidū, kam šis pakalpojums ir pieejams, tas ir diezgan populārs un pastāv uzskats, ka tuvāko gadu laikā auto kredītu popularitāte turpinās strauji pieaugt. Pagaidām tā popularitāti mazina noteikumi attiecībā uz ķīlu. Parastie ātrie kredīti mūsdienās tomēr ir populārāki tieši tāpēc, ka to iegūšanai nav nepieciešama nekāda ķīla.
Pēc šī izklāsta apar auto kredītiem, ikvienam vajadzētu rasties skaidram priekšstatam par to, ko var saprast ar šo terminu. Ja potenciālajam kredītņēmējam dzīvē nākas sastapties ar auto kredītiem, noteikti vispirms ir jānoskaidro, vai tas ir kredīts automašīnas iegādei vai kredīts pret automašīnas ķīlu.