Blogi

Kannattaako ryhtyä lainan takaajaksi

Laina takaajan kanssa on monille ainoa tapa saada lainaa. Takaamiseen ei kuitenkaan kannata suhtautua kevyesti; laina tuo aina riskin niin lainaajalle kuin takaajallekin. Sopimus määrittää, kuinka laaja on takaajan vastuu, mutta laki on aina kaikista suurin rajoite kaikissa sopimuksissa. Ennen kuin ryhtyy takaajaksi, on hyvä selvittää tarkalleen, millainen sopimus on kyseessä ja neuvotella itselle sopiva vastuu.

Mitä on takaaminen

Takaus on lainantarjoajan edellyttämä vaatimus, jonka tarkoitus on varmistaa velkojen takaisinmaksu. Se toimii siis samaan tapaan kuin lainalle asetettava vakuus. Takaaja on kuitenkin yleensä henkilö; lainasopimuksessa kolmas osapuoli: lainan ottaja ei voi itse taata omaa lainaansa. Takaajana toimivat usein perheenjäsenet tai puoliso.

Jos velallinen ei maksa velkaansa takaisin, velkoja vaatii suoritusta takaajalta. Kun velka maksetaan takaisin kokonaan, raukeaa takaajan vastuu. Takausta käytetään yleensä isojen rahasummien kohdalla; esimerkiksi pikalaina ei vaadi takaajaa. Esimerkiksi järjestelylainassa tai autolainassa saatetaan käyttää takaajaa; jos laina on kiinteistön hankintaa tai remonttia varten, käytetään yleisemmin vakuutta, jonka asemassa on itse kiinteistö.

Millainen on takaajan vastuu

Takaajan vastuu ja sen laajuus määräytyy tehdyn sopimuksen mukaan. Jos takaaja joutuu maksamaan velan päävelallisen puolesta, hän saa vaatia tältä korvauksia suorituksestaan. Takaussopimuksia on kuitenkin useita erilaisia, ja kukin sopimustyyppi määrittää takaajan vastuun tarkemmin. Tässä muutama yleinen sopimustyyppi:

  • Omavelkainen takaus: Takaaja on vastuussa velasta samalla lailla kuin päävelallinen. Jos päävelka erääntyy, voi velkoja vaatia takaajalta suoritusta.
  • Toissijainen takaus: Harvinaisempi takaustyyppi, jossa velkoja voi vaatia takaajalta suoritusta vasta, kun päälaina on erääntynyt ja viranomaiset ovat todenneet päävelallisen maksukyvyttömäksi. Kyseinen takaustyyppi on takaajalle hieman riskittömämpi kuin omavelkainen takaus.
  • Yleistakaus: Koskee muitakin velkoja, kuin yhtä yksilöityä päävelkaa.
  • Täytetakaus: Takaaja vastaa vain päävelan osasta, jota ei saada maksettua vakuudeksi annetun omaisuuden avulla.

Nämä ovat vain muutamia yleisistä takaustyypeistä. Ennen sopimuksen solmimista on hyvä olla kartalla siitä, mikä oma vastuu takauksessa oikeastaan on. Omavelkainen takaus on yksi yleisimpiä takaamisen muotoja, ja sitä käytetäänkin paljon esimerkiksi perheenjäsenten ja aviopuolisoiden kesken. Muun muassa vuokranantaja saattaa vaatia takausta pienituloiselta vuokralaiselta, kuten opiskelijalta, jolloin opiskelijan perhe saattaa lähteä takaajaksi.

Takaamiseen liittyvät riskit

Suurin takaukseen liittyvä riski on, että takaajan oma rahatilanne on heikoilla samaan aikaan kun päävelallinen ei saa lainaansa maksettua. Näin voi käydä esimerkiksi talouden taantumassa, kun irtisanomisia on paljon. Tällöin lainan takaamisesta voi koitua merkittävää taloudellista haittaa takaajalle. Tämä voi olla myös erityisen ikävä tilanne silloin, kun takaajalla on omiakin lainoja maksettavana ja perhe ruokittavanaan.

Vaikeuksien välttäminen on vaikeaa, sillä esimerkiksi työttömyys, sairaus tai onnettomuus voi johtaa päävelallisen kyvyttömyyteen maksaa laina. Toisinaan maksukyvyttömyyden taustalla voi kuitenkin olla huono taloudenhoito. Merkkejä huonosta taloudenhoidosta kannattaakin tutkia, ennen kuin suostuu takaajaksi. Jos kyseessä on iso laina ja lainan ottajalla on toistuvia vaikeuksia rahan kanssa, voi takauksen pistää harkintaan etenkin jos oma talous ei ole erityisen vankka tai koettaa saada toissijaista takausta, joka vähentäisi takaajan riskiä. Riskin voi yrittää minimoida myös vaatimalla täytetakausta, vastatakausta tai jälkitakausta.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos joutuu maksamaan velat päävelallisen puolesta, häneltä voi tästä hyvästä vaatia regressiä eli maksusuoritusta. Maksusuorituksen vaatiminen voi toisinaan olla haastavaa ja jopa viedä vuosia, jos velallisen tilanne on vaikea. Mahdollisuus vaatia regressi kuitenkin suojaa takaajan taloutta merkittävästi.