Blogi

Välismaal töötamine: asjad, mida sa peaksid teadma

Eestis ei ole peaaegu mitte ühtegi inimest, kes ei tunneks mõnda välismaal töötavat inimest. Ahvatlevalt kõrged palgad ja silmaringi laiendamine on boonused, mis meelitavad paljud tragid eestlased välismaale. Kui kaelas on mitmed laenukohustused nagu kiirlaen, tarbimislaen, järelmaks ja muudki, siis on täiesti mõistetav, et üks parimaid lahendusi kohustuste tasumiseks, on tasuvama töö leidmine. Enne välismaale minemist tuleks aga mõelda mõningatele asjaoludele.

ELi siseselt on töötamine lihtne – nimelt võib töötada teises ELi riigis ilma tööloata. Igasse välisriiki suundumisel on oluline kõigepealt selgitada välja sealviibimise tingimused ning asjaolud, mis on seotud tööloa ning elamisloaga.

Kui sa kavatsed näiteks jääda teise liikmesriiki kauemaks kui 3 kuud, pead sa registreerima oma elukoha. Iga riigi puhul on nõudmised erinevad, ent tavaliselt tuleb teatud aja möödudes esitada dokumentatsioon, mis tõestab elukohta, sissetulekut ning võimekust endaga majanduslikult hakkama saada. Viisavabaduse puudumise puhul on toimingud pisut keerulisemad ning sellisel puhul saab tavaliselt palju abiks olla ka uus tööandja, kelle abil saab taotleda viisa. Kui soovid suunduda sellisesse riiki, peaksid kindlasti otsima abi vastama riigi saatkonnast Eestis ning uurima täpselt, millistele nõudmistele sa vastama pead.

Lisaks dokumentatsioonile tuleb selgeks teha, kuidas teises riigis töötamine mõjutab muid majanduslikke asjaolusid nagu hüvitised, toetused ja maksud. Kõige keerukam on tulumaksuga seonduv. Üldiselt ei ole küll üle-Euroopalisi reegleid, ent põhimõte on lihtne: makse tuleb maksta seal, kus sind peetakse residendiks ning kuigi igal riigil on maksuresidentsuse kohta erinevad reeglid, peetakse tavaliselt selliseks inimeseks neid, kes on riigis enam kui 6 kuud aastast. Seega, kui sa lähed välismaale vaid kolmeks kuuks aastas, tuleb makse maksta siiski Eestis. Kui sa viibid välismaal aga rohkem kui pool aastat, pead makse maksma välisriigile.

On juhtumeid, kus võib tekkida topeltmaksustamine, kuna mõlemad riigid võivad nõuda samaaegselt tulumaksu. Selle jaoks on enamikel riikidel topeltmaksustamise reeglid. Selliste asjade selgeks tegemine on väga oluline juba enne tööle asumist, et vältida hilisemaid probleeme.

Riigipoolsed reeglid ei ole ainus, millele tuleks tähelepanu pöörata. Sellest veelgi olulisem on suhe tööandja ja sinu vahel. Välismaale minemine on väga suur elumuutus ning seda ei saa teha uisapäisa. Mis siis, kui tööandja osutub petlikuks ning lõpetad välismaal rahata ning ehk isegi elupaigata? Selline must stsenaarium on kahjuks võimalik.

Enne tööpakkumise vastu võtmist peaksid endale selgeks tegema võimalikult palju vastava töökoha kohta ning samuti on oluline kirjaliku lepingu sõlmimine, kus on detailselt kirjas kõik mõlema poole õigused ja kohustused. Konkreetsed tööajad, maksetingimused, turvalisus, kultuurilised erinevused, kindlustus – selliste detailide selgeks tegemine väldib, et satud hiljem lepinguvaidlustesse või avastad, et võõras riik ei vasta su ootustele.

Kuigi välismaa palgatase võib olla kõrgem, tuleks välja selgitada ka riigis elamise kulud. Juhul, kui tööandja ei taga sulle elukohta ning sa pead selle ise hankima, tuleks juba varakult otsida elamispind. Lisaks sellele oleks mõistlik tutvuda ka igapäevaste tarbekaupade nagu toidu või hügieenitarvete hinnaga. Võid panna kõik potentsiaalsed kulud kirja ning saad näha, kas uus palk on piisavalt suur, et katta kõik su kulud ning kas sealt jääb üle nii palju kui esialgselt lootsid.

Välismaal töötamine on ainulaadne võimalus ning kindlasti on see kogemus end väärt. Enne kohvrite pakkimist tuleks aga teha endale konkreetne plaan ja selgitada välja kõik pisidetailid alates piima hinnast kuni tervisekindlustuseni. Korralik planeerimine tagab, et sa ei jää uues riigis rahaliselt hätta ning saad nautida välismaal töötamise võlusid!