Blogi

Põhjalikult laenuintressidest

Iga finantstoote lepingu sõlmimisel tuleb arvestada intressiga. Intress on summa, mis tuleb maksta laenuandjale laenu kasutamise eest teatud perioodi jooksul. Intressisumma ja -määra mõistmine on äärmiselt oluline, kui soovid võtta laenu, sest intress on peamine asjaolu, mis mõjutab laenumakse suurust. Räägime alljärgnevalt lähemalt erinevatest intressiga seonduvatest terminitest, mllega peaksid kursis olema.

Krediidi kulukuse määr

Selle termini puhul on tegemist kõige lihtsama viisiga, kuidas selgeks teha, kui kulukaks soovitav kiirlaen või tarbimislaen kujuneb. Erinevad laenuandjad võivad intressi näidata erinevalt, näiteks aasta või kuu kohta, summa või protsendiga, seega on ainuüksi selle põhjal raske otsust teha. Krediidi kulukuse määr võtab arvesse ka kõiki muid kulusid nagu laenulepingu sõlmimise tasu või haldustasu, seega on see kõige selgem määr, mille järgi teada saada laenu tegelik kulukus.

Seoses erinevate laenutoodetega, on krediidi kulukuse määr kõige kõrgem tavaliselt kiirlaenudel ja teistel tagatiseta laenudel, mis on laenuandja jaoks kõrgema riskiga. Vältimaks aga liigkasuvõtmist, on Eestis kehtestatud krediidi kulukuse ülempiir ning samuti tohivad laenuandjad nõuda võlgnevuse sissenõudmiskulusid vaid teatud piiril, mis kaitseb juba probleemidesse sattunud laenuvõtjaid veelgi suuremate võlgnevuste eest.

Baasintressimäär ja Euribor

Pangast eluasemelaenu taotlemisel võid kohata just neid mõisteid. Baasintressimäär on panga enda poolt kehtestatud määr, ent see on tavaliselt siiski seotud nii pankadevaheliste intressimäärade kui ka Eesti majandusega üleüldiselt.

Lisaks baasintressile on laenudel ka Euribor. Euribor on Euroopa pankade omavaheline intressimäär, mille arvutamise aluseks on Euroopa kõige suuremad pangad. Kui laenulepingus olev intress sõltub Euriborist, saab ka valida seda, kas vaadata Euribori määr üle 3, 6 või 12 kuu järelt – Euribor muutub nimelt pidevalt ning seega on sellise laenulepingu puhul tegemist ujuva intressimääraga.

Seoses Euribori ja pangaintressiga saab valida kas muutuva või fikseeritud intressiga pangalaenu vahel. Vahel on võimalik võtta laenu fikseeritud intressiga, mille korral sõlmitatakse kindla intressimääraga laenuleping. Muutuva intressiga lepingu puhul ei ole klient kaitstud intressi kõikumise eest, ent on võimalus, et laenumakse võib väheneda, kui Euribor peaks langema või just vastupidi tõusma, kui see peaks juhtuma ka Euriboriga. Seda, kumb variant on lõppude lõpuks kasulikum, on raske öelda, kuna see sõltub eelkõige Euribori kõikumisest.

Lihtintress ja liitintress

Need kaks sarnast terminit võivad üsna kergelt segadusse ajada. Esimese puhul on tegemist täiesti tavalise intressimääraga, mida tunneme enamjaolt seoses laenudega. Liitintress on aga tavaline hoiuste puhul. Tegemist on olukorraga, kus intressi ei arvutata üksnes hoiusele pandud põhisummalt, vaid ka kõikidelt intressidelt, mis on juba kogutud – ehk intressid „liituvad“ kokku. Liitintressiga hoius on kahtlemata kasulikum, eriti, kui hoiustad raha pikemat aega.

Viivis

Viivis, vahel nimetatud ka viivisintressiks, on summa, mida aetakse pidevalt intressiga segi. Viivist saab nõuda siis, kui laenuvõtja jääb kohustuse tasumisega hiljaks – see on oma olemuselt sarnane trahvile. Viivise määr on kooskõlas Euroopa Keskpangaga ning see võib muutuda iga aasta vastavalt Keskpanga viimati kohaldatud intressimäärale.

Intressimäär laenujäägilt või laenusummalt

Üks oluline punkt, mis jäetakse tihti kahe silma vahele, on laenujäägi ja laenusumma intressikulu erinevus. Esimese variandi puhul väheneb intressikulu, mida rohkem on laenu tagasi makstud, kuna intressi arvutatakse allesjäänud summa pealt. Teisel puhul ei loe see, palju on laenu tagasi makstud, kuna intressi arvutatakse üksnes kogu laenusummalt. Eristades neid kahte terminit kohe laenulepingu alguses, on tunduvalt lihtsam enda jaoks leida kõige soodsam variant.

Lanulepingu sõlmimisel tasuks väga hoolikalt selgeks teha kõik laenu lisakulud ning veenduda, et oled kursis intressi puudutavatega asjaoludega. Tee kindlaks, kas märgitud intress on aastane või kuine ning loe tingimused läbi – nii ei pea sa rinda pistma kuluka laenusumma ja üllatavate intressisummadega.