Blogi

Mis on krediidiskoor ning mis seda mõjutab?

Kui soovid taotleda laenu, olgu selleks kiirlaen, tarbimislaen või hüpoteeklaen, kontrollitakse laenuandja krediiditausta ja krediidiskoori. Tegemist on vastutustundliku laenamise põhimõttest tuleneva kohustusega, mille kohaselt peavad kõik laenuandjad kontrollima väga põhjalikult laenutaotleja krediidivõimekust ning hindama, kuivõrd suur on tõenäosus, et laenuandja jääb võlgu.

Eestis teostatakse enamjaolt krediidireitingu kontrolli Creditinfo Eesti AS vahendusel. Tegemist on Eesti suurima krediidiinfo andmebaasiga ning ettevõttega, kes haldab ka Ametlikku Maksehäireregistrit – registrit, kuhu kantakse kõik maksehäired ning mis on kõikide krediidiotsuste tegemise A ja O.

Kuigi mõned krediidiasutused loovad krediidiskoore ka individuaalselt oma majasisese süsteemi põhjal, on Creditinfo register siiski enamike jaoks ainus vajalik tööriist krediidiskoori loomiseks. Laenutaotleja krediidivõimekuse hindamiseks tehakse Creditinfo portaalis päring ning seejärel koostatakse päringu tegijale krediiireitingu raport. Kõike seda saab teha E-seifi kaudu, kus päring füüsilise isiku kohta maksab 5.9€. Selles raportis antakse infot isiku maksehäirete ja maksuvõlgade kohta, samuti märgitakse isikuga seotud ettevõtted, kinnistud ja Ametlikud Teadaanded.

Lisaks sellele saab tellida ka täieliku krediidireitingu raporti, kus on juba antud hinnang isiku maksevõimekusele. Seda hinnatakse 4-punktilisel skaalal – väga hea, hea, rahuldav ja kasin. Selle skaala puhul on tähelepanuväärne, et skoori „väga hea“ saamiseks peaks maksejõuetuse tõenäosus jääma 0-1.9% vahele. Skoori „rahuldav“ saamiseks peab olema tõenäosus kuni 16%, mis tähendab, et laenu saamine ei ole kindlasti lihtne.

Creditinfo krediidiskoori raporti hinnangut mõjutab eelkõige see, kuivõrd palju on isikul olnud maksehäireid ja maksuvõlge ning kui palju on kasutajal kinnistuid ja muid varasid. Kui isikul on olnud hiljuti maksehäired ning pole varasid, on krediidiskoor kahtlemata väga madal. Samas, kui maksehäireid ei ole ning on ka kinnistuid, on krediidiskoor suurima tõenäosusega kõrge.

Tänu sellele on võrdlemisi lihtne oma krediidiskoori parandada. Kui soovid tulevikus võtta näiteks pangalaenu ja vajad selle jaoks head krediidiskoori, on esmalt vaja likvideerida kõik oma maksehäired. Maksehäired ei haihtu aga koheselt – peale võlgnevuse tasumist säilib see info registris veel aastaid. Mida varem probleemiga tegeleda, seda varem on võimalik ka näha ilusamat krediidiskoori.

Nagu eelnevalt mainitud, koostavad mitmed ettevõtted krediidiskoori ise. Seda teevad eelkõige just ühisrahastuse platvormid, kes peavad koostama laenusoovijale krediidiskoori selleks, et aidata investeerijatel teha otsuseid. Krediidiskoori arvutatakse sissetulekute, väljaminekute, olemasolevate kohustuste mahu ja igakuiste kohustuste tagasimaksete suuruse põhjal. Lisaks nendele asjaoludele võetakse arvesse ka töökohta ja sellega seonduvat (näiteks töösuhte pikkus, tööandja usaldusväärsus jms), haridust ja absoluutselt kõike muud, mis mõjutab sissetulekuid ja väljaminekuid.

Kõige lihtsam viis parandada oma krediidiskoori on vähendada väljaminekuid, kuna see on peamine asjaolu, mis kahjustab krediidiskoori. Mida vähem on laenukohustusi ja igakuiseid kohustusi, seda kõrgem on krediidiskoor ning seda lihtsam on laenu saamine. Teise külje pealt on oluline ka suurendada oma sissetulekuid – krediidiskoori suurendamise võti seisneb eelkõige selles, et iga kuu oleks võimalikult palju rahalisi vahendeid üle.

Igal juhul on oluline oma krediidivõimekusel silma peal hoida. Vahet ei ole, kas krediidiskoor koostatakse majasiseselt krediidiandja poolt või tellitakse Creditinfo vahendusel – krediidiskoor on asjaolu, mille põhjal tehakse laenuotsus. Halb krediidiskoor võib raskendada isegi erinevate teenuste tellimist nagu näiteks interneti- või telefoniteenuse tellimist. Enda krediidiinfol saab silma peal hoida Creditinfo E-seifi vahendusel, kus enda kohta saab teha päringuid täiesti tasuta. Parem karta kui kahetseda, seega hoia regulaarselt oma krediidiandmetel silma peal ning veendu, et sa ei ole juhuslikult sattunud maksehäiretesse ning su krediidivõimekus ei ole ootamatult langenud – nii saad olla kindel, et saad alati hõlpsalt laenu.