Blogi

Miks on oluline tasuda laenusummad õigeaegselt?

Kurva statistika kohaselt on enamikel eestlastel võlgnevused, mis on tekkinud, kuna kunagi on võetud kiirlaen või väikelaen, mida ei ole suudetud õigeaegselt tagasi maksta. Kuna taoliste tagatiseta laenude võtmine on lihtne ning kiire, on võrdlemisi lihtne oma maksevõimekust üle hinnata ning jääda hiljem raskustesse. Mis aga võib täpsemalt juhtuda, kui laenusummat ei tasuta õigeaegselt või vastupidi – kui tasuda laenusumma ennetähtaegselt?

Hilinedes laenumaksega hakkab laenusumma sissenõudmise periood. Esmalt saadetakse laenuvõtjale meeldetuletuskirju – kõigepealt saadetakse üks tasuta meeldetuletus ning seejärel hakatakse saatma tasulisi meeldetuletuskirju, kui varasemad kirjad pole toonud tulemusi. Kirjade saatmise eest on võlausaldajal õigus nõuda kuni 5 eurot.

Kui laenuvõtja ei võta laenuandjaga ühendust ja ignoreerib kirju, on laenuandjal õigus leping üles öelda ning loovutada see näiteks inkassofirmale. Ka ülesütlemise teatise eest võidakse küsida lisasumma (näiteks 20 eurot). Pärast lepingu lõppemist võivad sissenõudmiskulud olla kuni 30 eurot kui laenusumma oli alla 500 euro, 40 eurot kui laenusumma oli alla 1000 euro ning kuni 50 eurot kui laenusumma ületas 1000 euro piiri.

Üks kõige suuremaid lisakulusid, mis võlgnevusega kaasneb, on viivisemäär. See on lepingus fikseeritud määr. Kui viivitada laenu tasumisega väga pikka aega, võib viivis kasvada kolossaalselt suureks ning halvimal juhul võib kogu laenusumma kasvada mitmekordseks.

Kõik see tähendab, et kunagi väiksena tundunud tarbimislaen võib kasvada väga suureks – näiteks kui võeti 1100 eurot laenu, on võlausaldajal õigus nõuda sissenõudmiskulusid kuni 50 eurot ning sellele lisanduvad intress ja viivis. Arusaadavalt võib juhtuda, et laenumakse hilineb, kuna palgaülekanne hilineb või muu oodatud sissetulek ei tule õigeaegselt, ent sellises olukorras on oluline teavitada võlausaldajat, selle asemel, et ignoreerida kirju.

Kuigi tänapäeva Eesti seadused kaitsevad tarbijaid liiga kõrgete sissenõudmiskulude eest, ei pruugi võlgnevus jääda vaid inkassonõude ja sissenõudmiskuludeni. Kui võlgnevust ei tasuta, võib see kaasa tuua maksehäireregistri kirje, mis rikub veel aastaid laenu saamise võimalust. Nagu see kõik poleks veel küllalt, võib pikk ignoreerimine viia kohtuteeni. Sel puhul võivad esialgsele laenusummale lisanduda ka kohtukulud, mis võivad omakorda ulatuda sadade eurodeni. Kui laenad vaid 300 eurot, kas on tõesti mõttekas viivitada, kuni see summa on kasvanud näiteks 1000 euroni? Just nii võib asi minna, kui laenu tagasimaksmisega hilineda ja ignoreerida laenukohustust.

Teise külje pealt tasuks aga ka arvesse võtta, et laenu liiga vara tasumine ei pruugi olla positiivne. Erinevate laenuandjate korral on laenulepingu tingimused erinevad, ent on juhtumeid, mille korral tuleb ennetähtaegselt laenu tagasi makstes tasuda ka leppetrahvi. Pangad nõuavad tavaliselt teatud protsendi ulatuses tasu tagasimakstud krediidi summast. Ennetähtaegse tagastamise tasu võib sõltuda ka sellest, kui palju on laenulepingu lõppemiseni aega. Rikkudes aga lepingut võid endale kaasa tuua üsna kopsakad lisakulud. Enamikel väikelaenufirmadel ei ole küll ennetähtaegse tagastamise puhul lisakulusid, ent kui soovid laenumakse tagastada varem, oleks mõistlik enne ülekande tegemist uurida laenuandjalt, millised tagajärjed sellega kaasnevad – vahel tuleb teha esmalt avaldus ning alles siis ülekanne.

Kõige selle tõttu on oluline laenu võtmisel hinnata, kui pikk aeg on mõistlik laenu tasumiseks. Liiga pika aja jooksul võib tekkida soov laen varem tagasi maksta, ent see võib tuua kaasa lisakulusid. Samas valides liiga lühikese perioodi ja jäädes hätta suurte kuumaksetega võib laenuvõtja sattuda kiirelt võlgnevusse, mis ei too endaga kaasa midagi positiivset. Enne laenamist mõtle, milline periood on sinu jaoks mõistlik ning tee oma otsus sellele tuginedes.