Blogi

Mida toob endaga kaasa laenu käendamine?

Laenu käendaja ehk käemees on inimene, kes lubab vastutada teise isiku laenu eest siis, kui see isik ei tule laenu tasumisega toime. Sellised käenduslepinguga laenud on tavaliselt suuremate summadega õppelaenud või hüpoteeklaenud; tavaline kiirlaen või väiksema summaga tarbimislaen ei too endaga kaasa käenduse vajadust. Käendus on laenuandja jaoks lisatagatis ning on tagatise mõttes võrdeline näiteks kinnisvaratagatisega. Tagatislaenude puhul pakutaksegi tavaliselt kahte võimalust: kas eraisiku käenduse või kinnisvara olemasolu.
Laenu käendamise juures on oluline mõista, et Eesti seaduste järgi vastutavad käendaja ja laenuvõtja ühtemoodi võlgnevuste eest. Asjaolu, et laen on teise isiku võetud, ei ole oluline – käendaja vastutab täpselt sama palju. Käendus, mis võib küll kõlada lihtsalt, on tegelikult tõsine rahaline kohustus. Käenduslepinguga lubatakse, et tasutakse rahaline kohustus, kui teine sellega hakkama ei saa, seega vastutab käendaja maksekohustuse eest täielikult.

Juhul, kui laenuvõtja ei saa laenu tagasimaksmisega hakkama, on laenuandjal õigus võlg sisse nõuda koos intresside, trahvide ja viivistega käendajalt. Sisuliselt tähendab see, et käendusega võetakse endale laenukohustus. Sel põhjusel on käendajal käenduslepingu jooksul ka raskem ise laenu saada.

Positiivse külje pealt aga on käendajal ka tagasinõude õigus. Nimelt, kui laenuvõtjal on tekkinud võlgnevus ja käendaja on selle võlgnevuse katnud, on käendajal õigus võlgnevus sisse nõuda laenuvõtjalt. Kuigi see võib osutuda keeruliseks ülesandeks, annab see siiski juriidilise kaitse käendajale ning võimaluse oma raha tagasi saada.

Mida arvestada laenu käendamisel?

  • Kõige olulisem on arvestada, et käendus ei ole lihtsalt „paberimäärimine“, vaid tegemist on reaalse kohustusega ning seetõttu tuleks kalkuleerida, kas halvima stsenaariumi korral on võimalik laenu kuumakseid tasuda. Näiteks kui laenumakse on 100 eurot, siis tuleb kalkuleerida, kas oleks võimalik tasuda iga kuu see summa. Kui see ei ole võimalik, ei tohiks käenduslepingu sõlmimisega nõustuda. Samuti pane tähele, milline on lepingus märgitud käenduse vastutuse maksimumsumma ehk suurim summa, mille ulatuses käendaja vastutab.
  • Pane tähele, millega nõustud – käenduslepingus võib olla kirjas, et käendaja nõustub käendama ka laenuvõtja tulevasi kohustusi. Tegemist on ülimalt riskantse valikuga, millega tasuks nõustuda ainult siis, kui ollakse tõepoolest täiesti kindel, et soovitakse laenuvõtja kohustustega tegeleda.
  • Nagu eelnevalt mainitud, vastutab käendaja solidaarselt põhivõlgnikuga ehk on võimalik, et laenuandja pöördub esmalt käendaja poole enne, kui üldse võlgnevust põhivõlglaselt nõudma hakkab. Kui sätestada käenduslepingus punkt, mille kohaselt vastutab käendaja ainult siis, kui põhivõlgnikuga ei saa asjad aetud, on laenuandja kohustatud pöörduma esmalt põhivõlglase poole.
  • Käendus on seotud põhivõlgniku isikuga – see tähendab, et kui nõudega seoses peaks vahetuma põhivõlgnik, lõppeb käendus.
  • Käendaja ei ole aga päris ilma õigusteta – nagu mainitud eelnevalt on käendajal õigus tagasinõudeks ning samuti on käendajal õigus laenulepingu jooksul aru pärida laenuvõtjalt selle kohta, kuidas on viimase majanduslik olukord, kas laenu tagasimaksmisega on kõik korras või kas on tekkinud probleeme.
  • Kui sa oled käendusotsuses kindel ja oled valmis käenduslepingut sõlmima, tuleks väga hoolikalt tutvuda lepinguga ning veenduda, et sa ei nõustuks millegi soovimatuga. Pangalaenu käendamisel tasuks kasutada panga konsultatsioone ja küsida kas või pangatöötajalt selgitusi teatud asjaolude kohta. Olles aktiivne ning huvitudes sellest, kuidas lepingut täidetakse ning millised on käendaja kohustused, ei pea sa kokku puutuma hiljem ebameeldivate üllatustega.

Juhul, kui põhivõlgnikul ongi tekkinud võlgnevus ja laen on läinud „hapuks“, on vaja säilitada rahu ning eelkõige omavahel kokku leppida, kuidas maksmine toimub. Rahaasjad tekitavad palju probleeme suhetesse, seega võlgnevuse tekkimisel ei tasuks hakata põhivõlglast süüdistama, vaid tuleks leida võimalus laenukohustuse tasumiseks – käendajana on see sama palju sinu kui põhivõlglase mure.