Blogi

Kulukad vead, mida tehakse lahutuse käigus

Paraku tuleb elus ette, et otsustatakse minna oma teed ning võtta ette lahutuse protsess. See niigi üsna ebameeldiv toiming võib lisaks emotsionaalsele stressile tuua kaasa ka korraliku augu rahakotis, eriti kui ignoreerida mõningaid veakohti. Toome alljärgnevalt esile mõned vead, mida kiputakse tegema lahutuse käigus.

Oma reaalse eelarve ülehindamine

Kuna lahutus on juba niisama üsna kurnav, võib mõttest kaduda igasugune finantsiline planeerimine. On aga ülimalt oluline luua väga täpne eelarve, mis kajastaks kõiki kulutusi. Kui sul on mõni kiirlaen, tarbimislaen, järelmaks või mingeid muid fikseeritud kulutusi, on väga oluline kõikide asjaoludega arvestada. Vastasel korral võid sa ülehinnata oma rahalist võimekust ja avastada pärast lahutust, et sa ei saa igakuisete maksetega tegelikult hakkama. Võta pisut aega ja kirjuta üles kõik väljaminekud võimalikult täpselt.

Emotsionaalne suhtumine varasse

Ühine kodu, sõiduvahend ja kas või ühiselt soetatud mööbel võivad tekitada emotsionaalsed sidemed, ent see võib hägustada loogilist mõtlemist. Tihti kiputakse hoidma varast kümne küünega kinni lihtsalt seepärast, et ollakse harjunud ning ei soovita kõigist mälestustest lahti öelda. Hiljem võib aga selguda, et vara ei ole võimalik isegi üksi ülal pidada või muutuksid elukulud liiga kõrgeks. Laenumaksed, kommunaalkulud, remonditööde kulud ja palju muud sellist võivad seni säästlikuna näinud elupinna muuta väga kulukaks. Selle asemel, et üritada igast varast kinni hoida, tuleks mõelda sellele, kuidas sa kavatsed edaspidi elada ning kas saad kuludega hakkama.

Rutakas kokkulepete tegemine või tegemata jätmine

Esimese sammuna lahutusprotsessi käigus tuleks jõuda kokkuleppele varade jagamise osas. See võib vahel osutuda keeruliseks omavaheliste pingeliste suhete tõttu ning nii võidakse mõistliku diskussiooni pidamise asemel loobuda kokkulepete tegemisest ja minna edasi kuluka kohtuprotsessiga. „Koledate“ lahutuste korral, kus pooled soovivad ehk sisimas üksteisele võimalikult palju haiget teha, on olukord veelgi keerulisem, kuna üritatakse teisele poolele jätta võimalikult vähe.

Hoolimata kõikidest emotsioonidest on raha teema, kus tuleb jätta emotsioonid kõrvale ning mõelda sellele, mis on õiglane. Kui sa üritad välja nuputada, kas teise poole pakutud kokkulepe on õiglane ja sulle sobilik, peaksid mõtlema eelkõige sellele, kuidas kokkuleppes pakutu mõjutab su rahalist seisu järgnevatel aastatel. Mõtle asjaoludele nagu su sissetulek, elamiskulud, inflatsioon, lastetoetus, tervisekulud, lapse hariduskulud ning kõigele muule, mis on sinu jaoks oluline. Ära nõustu kokkuleppega, kui see jätab sind ilmselgelt väga halba seisu, ent mõtle sellest samast vaatevinklist ka teise poole peale.

Vara jagamisel oma õiguste ja kohustuste unustamine

Lahutus on kahtlemata keerukas ja väsitav toiming, ent selle muudab kõige keerulisemaks see, kui ei teata oma õiguseid varale. Kõige üldisemalt võttes on abikaasadel õigus võrdses osas varadele, mis on soetatud abielu jooksul – see on ühisvara. Seega, abielu kestel soetatud sõiduvahend, kinnisvara ja isegi lotovõit kuuluvad kõik ühisvara alla ning lahutusel tuleb vara võrdselt jaotada, kui just ei jõuta teistele kokkulepetele. Kõik soetatud varad tuleb tõestada ostu-müügilepingute või muude dokumentidega, mis tõestavad vara soetamist. On aga oluline kohe alguses mõista oma vara ulatust, sest see hoiab ära suure osa vaidlusest.

Sama olulisel kohal on ka laste elatisrahaga arvestamine. Abikaasa on kohustatud tasuma lapsele elatisraha riigis kehtestatud miinimummäärale vastavalt seni, kuni laps on täisealine. Sellest kohustusest ei tasu kõrvale hiilida, kuna sel juhul on õigus teisel poolel pöörduda kohtu poole alimentide sissenõudmiseks.

Lahutusprotsess võib muutuda kulukaks, mida kauem pooled vaidlevad. Kiirete toimingute jaoks oleks mõistlik juba alguses endale selgeks teha oma finantsiline olukord ning proovida jõuda kaasaga kokkuleppele, mis sobib mõlemale poolele.