Půjčka na směnku

Půjčky na směnku byly v minulosti časté a takový typ úvěrů poskytovaly i nějaké známé nebankovní společnosti. V některých případech je taková půjčka i od soukromé osoby.

Úvěr na směnku není ani tak konkrétní typ úvěru, jako spíše určitý typ zabezpečení případného vymáhání peněz od dlužníka, pokud se ocitne v platební neschopnosti. Půjčka na směnku je výhodná především pro poskytovatele, ale i řada lidí ji považovalo za alternativu k zabezpečeným úvěrům. Má však mnohem více nevýhod než výhod.

Co jsou půjčky na směnku?

Směnka je cenný papír, který se ve světě finančních a obchodních transakcí používá poměrně běžně. Využívají jej například banky pro zajištění některých podnikatelských úvěrů, přičemž toto je příklad seriózního a správného použití směnky.

Větší problém představuje použití směnky například při půjčkách od nebankovních společností. Směnka totiž plní jak úvěrovou, tak i platební a zabezpečovací funkci. Soud rozhoduje v případě vyplacení směnky ve zkráceném řízení bez nařízení jednání, a pokud dojde k platebnímu rozkazu, je možné odsunout jeho splatnost už jen podáním námitky.

Půjčka na směnku od nebankovní společnosti

V minulosti byly nebankovní společnosti ochotné na směnku půjčovat velmi často. Výhodou bylo, že půjčka na směnku byla bez poplatku předem a poskytnutí peněz bylo možné i ihned na ruku, čili půjčka na směnku hotovosti. Dnes už samozřejmě takový úvěr není možné najít a vše musí projít bezhotovostním převodem na účet.

Takovým způsobem se půjčovaly úvěry bezúčelové a v různé částce i splatnosti. Zpravidla však šlo zejména o krátkodobější úvěry řádově jen na několik let. Nebankovní společnosti měli následně při problémech se splácením zjednodušenou pozici, jelikož směnka byla splatná okamžitě a bylo možné po dlužníkovi vymáhat peníze efektivněji, než v jiných případech.

Půjčka na směnku od soukromých osob

V případě soukromých půjček byla směnka využívána již méně často. Mnohem více se ručilo nemovitým majetkem a to i za menší půjčky, což mohlo vést k situaci, že člověk v případě problémů se splácením přišel o střechu nad hlavou i pro malý úvěr. Podobné to bylo i u některých nebankovních úvěrů. Většinou se jedná o půjčky na směnku do výše 100 000 korun.
Pokud někdo půjčoval z vlastních zdrojů, bylo pochopitelné, že byl opatrný. V případě směnky je však problém zejména v tom, že i při malé pohledávce se dostane dlužník okamžitě do procesu vymáhání dluhu, což mu komplikuje například případné refinancování úvěru.

 • Nikdy neplaťte poplatky předem v případě neznámého soukromého inzerátu a obecně se vyhýbejte jakýmkoli poplatkům
 • Chcete-li si půjčit od soukromé osoby, vždy jen na řádně ověřenou a notářsky sepsanou smlouvu o půjčce
 • Tyto úvěry mají výhody v tom, že většinou jsou bez ověřování příjmu a bezúčelové na cokoliv, takže jsou velmi flexibilní
 • Nepůjčujte si na příliš dlouhou dobu splatnosti, ale zároveň ani na příliš krátkou, čili tak, abyste byli schopni půjčku včas splatit
 • Pozor na celkovou částku proplacení a vždy si porovnejte raději více nabídek, protože jde o neregulovaný trh půjček s nižšími ale také velmi vysokými úroky

V případě, že si budete půjčovat na směnku, vyhněte se neověřeným obchodníkům, hlásajícím hesla jako „půjčím na směnku ještě dnes“ nebo „půjčka na směnku ihned“, nebo si je při nejmenším důkladně prověřte.

Půjčka na směnku od bankovních společností

V případě bank se nejvíce využívá ručení biankosměnku a to zejména při podnikatelských úvěrech na větší částky. Také mohou některé banky zvážit použití směnky i při větších spotřebních úvěrech. Na rozdíl od nebankovních společností a soukromých investorů je v případě banky použití směnky bezproblémové z hlediska bezpečnosti, přičemž jde o poměrně běžný způsob ručení a jeho úkolem je částečně alternativa k ručení movitým či nemovitým majetkem.

Bianko směnky

Při poskytování různých úvěrových produktů, a to zejména při půjčkách od nebankovních subjektů, nastává situace, že nepodepisujete obyčejnou, ale takzvanou bianko směnku. A ta pro vás představuje velké riziko!

Proč? O co vlastně jde? Bianko směnka je taková směnka, u které není vyplněna částka, kterou za ni má dlužník zaplatit. Slovo bianko, mající svůj původ v italštině, s významem „bílý“, „čistý“ nebo „prázdný“ říká v tomto případě asi za všechno. Jejím podepsáním se jako dlužník dobrovolně zavazujete vrátit dopředu neurčenou sumu peněz.

Částku na bianko směnku je oprávněn zapsat pouze věřitel za předem dohodnutých podmínek sepsaných ve smlouvě o půjčce.

To znamená asi tolik, že pokud ručíte bianko směnkou, podepíšete listinu, na níž není napsána žádná částka vašeho budoucího závazku vyplývajícího z poskytnutí půjčky. Částku do ní zapíše věřitel například tehdy, když přestanete platit dohodnuté měsíční splátky, čili řečeno jazykem finančníků – porušíte splátkový kalendář.

Fakt, že nepůjde zřejmě o malou částku peněz už asi tušíte a nemýlíte se! Tím, že jste přestali splácet a porušili tím podmínky úvěrové smlouvy, směnka se stává okamžitě splatnou a věřitel má od vás právo vymáhat zbylou, zatím nesplacenou část půjčky.

Na bianko směnku tak napíše nejen částku jistiny se smluvně dohodnutými úroky, ale i různé poplatky a sankce za prodlení se splátkami. Výsledek? Konečná výše pohledávky ze strany věřitele většinou i několikanásobně převyšuje sumu zapůjčeného finančního obnosu.

Ani nevíte jak, a můžete začít kvůli takové prekérní situaci létat ve velmi nepříjemném průšvihu. Půjčená tisícovka může narůst v nejhorším případě až na několikamístný dluh, který, pokud jste byli již dříve na tom finančně špatně, nebudete schopni vyrovnat.

Proč si tolik lidí bere půjčky na směnky?

Přestože tato forma půjčky má svá specifika, na trhu s půjčkami je běžně používána. Žadatelům o půjčku vyhovuje, že:

 • půjčka je poskytována bez nutnosti dokládat příjem a bez nahlížení do úvěrových registrů
 • lze ji vybavit rychle, jednoduše, přes internet i při osobním setkání
 • bez zbytečné administrace – nejdůležitějším „papírem“ je směnka.

Co musí směnka obsahovat?

Při podpisu směnky podepisujte pouze zákonem stanovený originál. Nikdy nevypisujte různé kopie a podobně.

 • Musí být jasně definováno, že právě podepisovaný dokument je směnka, vyjádřeno v jazyce, ve kterém je směnka vyhotovena
 • Musí obsahovat údaje o datu a místě, kde se směnka podepisovala
 • Musí být uveden den splatnosti směnky
 • Musí být uvedeno v jaké měně a výši je směnka vyhotovena
 • V případě, že se jedná o cizí směnku, musí být uvedeno jméno plátce
 • Musí být uvedeny iniciály věřitele
 • Musí obsahovat údaje o místě, kde bude směnka uhrazena
 • Iniciály toho, kdo směnku vytvořil, včetně data vyhotovení

Jaké požadavky musíte splňovat, abyste dostali půjčku na směnku?

Směnka je cenný papír, který se využívá jako ručení v souladu s podmínkami tzv. Směnečného a šekového zákona. Na první pohled to vypadá tak, že půjčka na směnku je ideální forma úvěru. Stačí podepsat směnku a dostanete peníze bez jakýchkoliv dalších dotazů či dokladování. Navíc většinou se takové půjčky poskytují ihned a bez poplatku předem.
Při směnce je ale důležité znát tyto dvě podmínky:

 • Každá směnka znamená nový závazek – kolik směnek podepíšete, tolikrát musíte danou částku na směnce vrátit, takže se nejedná o žádné kopie směnek, ale o směnky nové
 • Směnka je vymahatelná okamžitě – hned, jak přestanete úvěr splácet, může věřitel podat k soudu návrh na okamžité vyplacení směnky a na rozdíl od běžných případů, musíte směnku zaplatit nebo podat do tří dnů odůvodněné námitky

Neměli byste podlehnout ani dojmu, že po podepsání směnky vlastně máte půjčku bez ručení. Ano, nemusíte shánět ručitele a ani zakládat nemovitost, ale směnka je plnohodnotný způsob ručení. Navíc zajištění směnečného dluhu je celým vaším majetkem, čili jde o ručení v plném rozsahu. Dá se tedy říci, že takové ručení je na úrovni ručení nemovitostí.

Jaké jsou výhody a nevýhody půjčky na směnku?

Směnečný úvěr není čisté zlo, ale existují určitě i lepší alternativy. Pokud jde o bankovní úvěry, tam není důvod se bát zneužití nebo extrémně nevýhodných podmínek. Navíc banky využívají směnku opravdu jen v případě větších spotřebních úvěrů a zejména u úvěrů pro podnikatele.

Výhody:

 • Směnka se využívá při běžných menších úvěrech prakticky z bankovní ale i nebankovní oblasti; připadá i v oblasti soukromých úvěrů a tak je nabídka poměrně rozmanitá
 • V případě vice nebankovních půjček jde o formu ručení, která je alternativou k úvěrům s ručitelem a tak nepotřebujete třetí osobu na získání půjčky
 • Nejčastěji se v bankách využívá při podnikatelských úvěrech, kde zas nemusí žadatel založit movitý či nemovitý majetek a je to i rychlejší způsob ručení

Nevýhody:

 • dluh je mnohem jednodušeji vymahatelný a dlužník má menší šanci se úspěšně bránit
 • každá nová směnka znamená nový dluh a někteří věřitelé mohou úmyslně uvést dlužníka v omyl, že podepisuje jen kopii původní směnky a vlastně podepisuje nový dluh
 • za uvedenou částku na směnce se ručí celým majetkem, čili jde o ručení prakticky rovnocenné s ručením nemovitostí v krajním případě
 • jde-li o biankosměnku, čili o směnku bez vyplněné částky, může věřitel dopsat na směnku částku i větší, než byl původní dluh, například navýšenou o různé sankční poplatky a podobně
 • pokud je ke směnce nejasná smlouva o vyplňování směnky, může se dlužník dostat do nevýhodné situace a dluh mu může růst i bez jeho vědomí

Jak zažádat o půjčku na směnku?

Půjčky na směnku poskytují nebankovní poskytovatelé a soukromé osoby. Směnka jako nástroj k zajištění úvěru se používá i při bankovních úvěrech.

Půjčka na směnku je velmi rychlá co se týče dokumentů. Stačí vypsat všechny důležité náležitosti a půjčka je na světě. Stačí předložit občanský průkaz, aby bylo možné dlužníka jasně identifikovat, a následně je možné půjčku na jedinou stranu papíru sepsat.

Proč by jste měli být opatrní při půjčování si na směnku?

Půjčky na směnku jsou snadno dostupné i pro žadatele s nízkou bonitou (bez příjmu, s registry), na druhé straně je třeba pamatovat na to, že se jedná o poměrně drahé finanční úvěry. A zejména je zde riziko, že v případě jakéhokoliv problému se splácením půjčky se dlužník může prakticky ihned dostat do exekuce.

Jaké jsou alternativy půjčky?

Namísto úvěrů na směnku je lepší sáhnout po klasických půjčkách buď zcela bez zajištění, případně se spoludlužníkem, nebo ručitelem. Ručení majetkem se také nedoporučuje, protože i v tomto případě je to více v neprospěch dlužníka, jak v jeho prospěch.

Co se stane, když nemůžete zaplatit směnku včas?

Pokud si někdo vezme půjčku na směnku a bude mít problém s prodlením splátek, nejčastěji následuje následující proces:

 • Věřitel podá k soudu návrh na vydání platebního rozkazu na základě směnky
 • Soud rozhoduje bez slyšení dlužníka a bez detailního zkoumání věci pouze na základě existence směnky vydá platební rozkaz, aby dlužník do určitého dne vyplatil pohledávku na základě směnky
 • Pokud se dlužník odvolá, následuje jednání, kde je však třeba ze strany dlužníka prokázat, že směnka je neodůvodněná nebo neplatná; pokud se to neprokáže, dlužník musí dluh zaplatit
 • V případě dluhu ze směnky se sahá na celý majetek dlužníka, takže i na jeho nemovitý majetek v případě potřeby

S ohledem na legitimní právo věřitele na zaplacení této pohledávky následuje v takovém případě téměř vždy standardní postup. Věřitel se obrátí na soud, který na základě směnky (která je pro něj jednoznačným důkazem o vašem závazku vyrovnat dluh bez průtahů vydá směnečný platební rozkaz.

Pokud tento platební rozkaz nejste vzhledem ke své neutěšenou finanční situaci schopni splnit, na scénu nastupuje exekutor, který se s vámi nebude mazlit a uloží exekuci prakticky na všechno, co mu zákonné limity dovolují. A exekuční řízení probíhá velmi rychle!

Abychom vás však jen nestrašili: pokud jste schopni poctivě splácet půjčku a striktně dodržovat splátkový kalendář, nemusíte mít žádné obavy! Jak už jsme uvedli výše, věřitel si s vámi nemůže svévolně dělat to, co chce jen proto, že jste mu podepsali bianko směnku.

Musí totiž respektovat všechna ustanovení dohodnuté ve smlouvě o půjčce. Kdyby tomu tak nebylo, to by už byla jiná kapitola a šlo by o lichvu. Na tu při nebankovních společnostech nenatrefíte, ale při soukromých poskytovatelích půjček je namístě zůstat ostražitými. Stále totiž existuje mnoho podvodníků, kteří jsou schopni zneužít tísnivou situaci nezkušených, příliš důvěřivých nebo rozumově méně vyspělých lidí na vlastní obohacení.

Odpor proti směnce musí být podán věcně! Pokud se rozhodne dlužník podat odpor proti platebnímu rozkazu ze směnky, musí jít o odpor s dostatečným věcným zdůvodněním. Pokud soud vyhodnotí odpor jako neodůvodněný, okamžitě jej zamítne.

Závěr

Aktuálně je směnka využívána nejvíce bankami při spotřebitelských úvěrech, nebankovní půjčky na směnku se prakticky již nevyskytují. V rámci vztahů mezi dvěma fyzickými osobami je však možné najít tento způsob ručení i dnes. Od soukromníka si můžete půjčit prakticky za jakýchkoli podmínek, na jakých se vzájemně dohodnete. Pro mnohé lidi je tak směnka stále atraktivní forma.
Na směnku tedy není výhodné půjčovat si a to zejména ne od nebankovních společností. Proto doporučujeme spíše zkusit bankovní úvěry nebo nebankovní půjčky od známých a ověřených nebankovních společností, které mají licenci a tak mohou nabídnout seriózní podmínky. Od soukromé osoby a na směnku byste také neměli žádný úvěr přijmout.