Кредити без доказване на доход

Какво представляват кредити без доказване на доход?

кредити без доказване на доходКредити без доказване на доход се различават от кредитите с доказване на такъв по това, че за да вземете кредити без доказване на доход не е нужно да сте на трудов договор или да получавате пенсия. Това би било подходящо за хора, които осигуряват месечния си доход по начин различен от работа на трудов договор или получаване на пенсия.

Тъй като повечето от частните кредитори вече отдавна предлагат бързи кредити без доказване на доход, не е нещо ново за българина да се обърне към кредити без доказване на доход за да погаси сметки, задължения, а дори и доста често напоследък – за да преживява. Не се заблуждавайте обаче, че след като става въпрос за кредити без доказване на доход не ви е необходим никакъв доход. Под това определение просто се има в предвид, че не сте на постоянен или граждански договор и че не взимате пенсия. Има много други начини, по които можете да си набавяте необходимите доходи за месеца, като ето някои от възможностите:

  • Почасова работа (без договор, която най-често е надомна);
  • Работа по проекти (може да са държавни или от частни лица);
  • Собствен бизнес (частна практика като зъболекари, адвокати, нотариуси и т.н.);
  • Доход от отдаване на имот/и под наем;
  • Аренда на земеделски земи.

Това са едва няколко от възможните варианти, като възможностите са много, но е задължително да имате поне някакъв вид активен или пасивен доход, за да можете да кандидатствате за някой от многобройните бързи кредити без доказване на доход!

Защо повечето частни кредитори проверяват дохода Ви?

Никой кредитор не би ви дал кредит без да е сигурен, че имате финансовата възможност да го върнете точно поради тази причина и повечето от кредитните институции правят проверки на клиентите си. Според тях, за да не се натовари бюджета ви, е необходимо да покривате определени прагове и изисквания, които са описани по-долу в детайли. Но с две думи, идеята е, че ви необходим някакъв доход, било то доказуем или не. Въпреки че има много случай за хора, които нямат никакъв доход и все пак успяват да получават кредити без доказване на доход, но това е порочна схема и винаги завършва в съда!

Как можете да получите кредит без доказване на доход?

Получаването на кредит без доказване на доход и поръчител е изключително бързо, елементарно и бързо. Много от кредиторите вече дори предлагат възможност за кандидатстване, разглеждане на кандидатурата и евентуалното усвояване на парите без дори да ставате от дивана си!

Необходимо е единствено да сте български гражданин, да сте навършили 18 години и да имате валидна лична карта и готово! Попълвате кратък формуляр, където трябва да посочите личните си данни, пасивните и активните си доходи (ако имате такива, разбира се) и контактна информация, като след това можете да очаквате обаждане от кредитора за потвърждаване на кандидатурата ви за някой от техните бързи кредити без доказване на доход. След това ви остава само да чакате за одобрение и при такова да получите парите си по посочения от вас начин.

За какво трябва да помислите преди да кандидатствате за кредит без доказване на доход?

Преди да вземете кредит без доказване на доход и поръчител трябва да помислите и пресметнете дали това би било удачно. Много важно е да можете да си „позволите“ да изплатите кредита, който мислите да вземете.

Първо трябва да знаете, че кредиторите пресмятат дали имате финансова възможност да изплащате кредита си, като сумират пасивните и активните ви приходи, разделят ги на три е ви отпускат кредит с погасителна вноска, равна на получилият се резултат. Много по-лесно ще ви е, ако вие направите тази сметка предварително както за вашето домакинство след усвояване на кредита, така и при самото кандидатстване за някои от многото бързи кредити без доказване на доход!